Adopteer een monument

Herdachte groepen: Burgerslachtoffers
Onthulling: 5 mei 1947
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2017-2018 geadopteerd door Chr. Basisschool Eben-Haëzer.
Dit monument is in schooljaar 2018-2019 geadopteerd door CBS De Opdracht.

Ureterp, oorlogsmonument (foto: M. van der Leij)
Ureterp, oorlogsmonument (foto: M. van der Leij)

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument in Ureterp (gemeente Opsterland) in een groene trespa plaquette, bevestigd op een hekwerk. Het monument bevindt zich onder een treurbeuk.

De tekst op de plaquette luidt:

‘1945 14 APRIL 1995
WIE ‘T NEDICH OF WIE ‘T I FERSIN…?
NIMMEN CY’T NO NOCH UTLIZZE KIN
MAR SY DY’T HJIR FOCHTEN HA DIT DIEN
FOAR IN BETTERE TAKOMST FOAR ELKENIEN’.

De vertaling is als volgt:

'WAS HET NODIG OF WAS HET EEN VERGISSING
NIEMAND DIE HET NOG KAN VERTELLEN
MAAR ZIJ DIE HIER HEBBEN GEVOCHTEN
DEDEN DIT VOOR DE TOEKOMST VAN IEDEREEN'.

Wijziging
Op 5 mei 1947 is op deze plaats een treurbeuk geplant, ter nagedachtenis van de slachtoffers. Na enige jaren is de boom vervangen door een nieuwe treurbeuk. Dit is de boom waaronder het monument in 1995 geplaatst is.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het oorlogsmonument in Ureterp (gemeente Opsterland) is opgericht ter nagedachtenis van vier slachtoffers van een schietpartij bij café Gorter op 14 april 1945.

De namen van de slachtoffers luiden:

De soldaten Jan L. van den Broek, Aalzen de Jager, C. Tump en een jongen, de zoon van C. Hempenius. De drie soldaten zijn op 18 april 1945 met militaire eer begraven.

Oprichting
Het monument is opgericht door Vereniging Plaatselijk Belang te Ureterp, ter gelegenheid van de vijftigste herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

Onthulling
De herdenkingsboom is geplant op 5 mei 1947. In de lokale krant werd hier verslag van gedaan: 'Heden, maandag 5 mei 1947 's avonds half acht-twee jaar na de bevrijding van Nederland uit de greep van Duitse overheersing en van het nationaal-socialisme- is voor het huis van H Gorter alhier een boompje geplant (betula pendula yuongie) Dit boompje dient als herinnering aan dit grote gebeuren. Onder het spelen van de Nationale volksliederen werden achtereenvolgens de Nederlandse, Canadese en Friese vlag gehesen. Hierna zong het zangkoor " Us sjongen" het lied "Eendracht" en onder het spelen van het lied: Wilt heden nu treden (gezongen door het zangkoor: Looft de Here) traden een zestal personen naar voren om gezamenlijk dit boompje te planten.'
De plaquette is onthuld op 14 april 1995.

Locatie
Het monument bevindt zich nabij het voormalige café Gorter op de Weibuorren in Ureterp (gemeente Opsterland).

Bron
De heer Van der Leij.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht