Adopteer een monument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945
Ontwerper: Henk Rusman
Onthulling: 6 juli 2000
Adopteer dit monument.

Sint Annaparochie, 'Indië-monument' (foto: Gemeente Het Bildt)

Het monument

Vorm en materiaal
Het 'Indië-monument' in Sint Annaparochie (gemeente Het Bildt) is een zwarte natuurstenen plaquette met een tekst en het embleem van de Indiëgangers.

Tekst
De tekst op de plaat luidt:

'NEDERLÂNS-INDIË 1945-1950
STRIID FOOR ORDE EN FREDE

SI BINNE NIET WEROM
KOMMEN

WIJBE BINNEMA
† 17-10-'48 MADJASRI 26 JAAR
LUURTSE DE BOER
† 24-03-'47 SOERAKARTA 23 JAAR
WILHELM VAN KAMMEN
† 10-02-'47 TJAKOEN 21 JAAR
ANDELE LAUTENBACH
† 23-12-'46 BANDOENG 20 JAAR
KLAAS MACHIELA
† 28-01-'47 BANDOENG 19 JAAR
DIRK MIEDEMA
† 29-12-'47 TOEMPANG 23 JAAR
JOHANNES TJEPKEMA
† 20-10-'47 TJIMAHI 22 JAAR'.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Achternaam Voornamen Geboren Overleden
Binnema Wijbe 30-11-1921 17-10-1948
Boer Luurtse 09-04-1925 24-03-1949

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het 'Indië-monument' herinnert de inwoners van Sint Annaparochie (gemeente Het Bildt) aan zeven omgekomen Indiëgangers uit Het Bildt.

De namen van de zeven slachtoffers luiden:

Wijbe Binnema, Luurtse De Boer, Wilhelm Van Kammen, Andele Lautenbach, Klaas Machiela, Dirk Miedema en Johannes Tjepkema.

De tekst op de plaquette, 'Striid foor orde en frede', heeft in de gemeenteraad voor de nodige opschudding gezorgd. De drie leden van Werkgroep Het Bildt konden zich met deze leuze niet verenigen. De heer Dankert verwoordde het bezwaar als volgt: 'Niemand heeft de intentie om afbreuk te doen aan de inzet van de oud-Indiëstrijders noch aan de intentie waarmee vrijwilligers en dienstplichtigen vertrokken. De discussie over het doel van de oorlog speelt tot op de dag van vandaag. Die spitst zich toe op de vraag of het regeringsbesluit om troepen naar het voormalige Nederlands-Indië te sturen om de orde te herstellen een juist besluit was.' In reactie hierop zei de heer Binne Hoogland van het Veteranen Comité Indië op Het Bildt 'dat de meeste soldaten er geen idee van hadden waarin ze zich begaven. De overlevenden hebben het ieder op hun eigen manier verwerkt, maar de lotsverbondenheid heeft tot hechte vriendschappen geleid.'

Onthulling
Het monument is onthuld op 6 juli 2000 door Knierke Siegersma en Elisabeth Spoelstra. Op 19-jarige leeftijd is Klaas Machiela, de broer van mevrouw Siegersma, omgekomen in Bandoeng. Wilhelm van Kammen, echtgenoot van mevrouw Spoelstra, sneuvelde in de Gordel van Smaragd. Tijdens de plechtigheid stelde burgemeester Klaas Dankert dat 'de plaquette tevens een eerbetoon is aan degenen die terugkeerden, maar hun verschrikkelijke ervaringen hun verdere leven als een zware last hebben meegetorst.'

Locatie
Het monument is geplaatst in de hal van het gemeentehuis, gevestigd aan de Van Harenstraat in Sint Annaparochie (gemeente Het Bildt). Hier bevindt zich tevens het verzetsmonument.

Bronnen

Voor meer informatie
Tekens aan de weg - Tekens aan de wand, C. Reitsma (Leeuwarden, 1980). ISBN 9033020009.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.