Adopteer een monument

Herdachte groepen: Algemeen, Allen, Burgerslachtoffers, Vervolgden Nederland
Ontwerper: Riemko Holtrop (1914-1996)
Onthulling: 18 oktober 2003
Adopteer dit monument.

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument 'De Schreeuw' in Delden (Hof van Twente) is een bronzen beeld van een vrouw met haar gestorven kind. Het beeld is geplaatst op een stenen voetstuk. Het gedenkteken is 1 meter 50 hoog, 50 centimeter breed en 50 centimeter diep.

Tekst
De tekst op het voetstuk luidt:

'TER NAGEDACHTENIS
AAN DE DELDENSE
OORLOGSSLACHTOFFERS
1940 - 1945

RIEMKO HOLTROP
"DE SCHREEUW".

Symboliek
Het beeld geeft uiting aan het leed dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geleden hebben en nog steeds lijden. In de beschutting van een grote boom, die haast troostend zijn takken uitstrekt, roept het beeld op tot bezinning.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het monument 'De Schreeuw' in Delden (Hof van Twente) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen en waarschuwt tegen het gevaar van oorlog.

Oprichting
Eind 1999 nam de gemeenteraad van de stad Delden een voorstel aan om hfl. 50.000,- beschikbaar te stellen voor een oorlogsmonument. Oorspronkelijk voor de joodse oorlogsslachtoffers, maar na enige discussie werd besloten dat het een monument moest worden voor alle oorlogsslachtoffers. Na aanleiding van publicaties nam mevrouw Holtrop contact op met de gemeente, aangezien zij in het bezit was van het beeld ‘De Schreeuw’ dat haar man Riemko Holtrop destijds had gemaakt voor de gemeente Rotterdam. Zoals bekend koos Rotterdam voor ‘De Verwoeste Stad’ van Zadkine. De gemeente Delden was heel blij met het aanbod van mevrouw Holtrop, mede omdat de kunstenaar vele jaren inwoner van Delden is geweest. De werkgroep die voor het totstandkoming van het oorlogsmonument werd gevormd, realiseerde zich al snel dat het beschikbare budget niet voldoende was. Het coöperatiefonds Rabobank Midden Twente en het Prins Bernhard Cultuurfonds waren echter bereid het resterende bedrag beschikbaar te stellen, zodat met de uitvoering kon worden begonnen. Hoewel diverse plekken de revue passeerden werd uiteindelijk besloten het beeld voor het voormalige stadhuis te plaatsen. Een plek midden in de stad, waar er dagelijks vele mensen mee geconfronteerd worden.

Onthulling
Het monument is onthuld op 18 oktober 2003 door burgemeester A.Th.B. Bijleveld en mevrouw Kitty Holtrop. Aansluitend legde de burgemeester in haar toespraak de nadruk op het feit dat het beeld aandacht vraagt voor alle oorlogsslachtoffers, want hoewel er na de oorlog steeds weer de vaste overtuiging is dat iets dergelijks nooit meer mag gebeuren, is dat tot nu toe niet gelukt. Oorlog is helaas van alle tijden. Vervolgens gaf mevrouw Holtrop weer wat haar man had bewogen bij de totstandkoming van het beeld. Zij illustreerde haar betoog met een gedicht van H.H. ter Balkt dat naadloos aansloot bij wat het beeld tot uiting brengt. Mevrouw Holtrop stond ook stil bij het leed dat de vele kinderen en jonge mensen door een oorlog wordt aangedaan.

Locatie
Het monument is geplaatst voor het voormalige stadhuis, gelegen aan het Ressingplein te Delden (Hof van Twente).

Bronnen

  • Mevrouw K. Holtrop;
  • Gemeente Delden;
  • Hof Weekblad van 22 oktober 2003.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht