Adopteer een monument

Herdachte groepen: Verzet Nederland
Ontwerper: Steenhouwerij Baucq en De Jong
Onthulling: 1 juli 1951
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2016-2017 geadopteerd door OBS It Fiifde Sté.

Haskerdijken, monument in het gemaal 'De Deelen' (foto: Bert Deelman CC BY 3.0)
Haskerdijken, monument in het gemaal 'De Deelen' (foto: Bert Deelman CC BY 3.0)
Haskerdijken, monument in het gemaal 'De Deelen' (foto: Bert Deelman CC BY 3.0)
Haskerdijken, monument in het gemaal 'De Deelen' (foto: Gemeente Scharsterland)
Haskerdijken, monument in het gemaal 'De Deelen' (foto: Gemeente Scharsterland)

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument in het gemaal 'De Deelen' te Haskerdijken (gemeente Heerenveen) is een ingemetselde plaquette.

Tekst
De tekst op de gedenkplaat luidt:

'UIT ERKENTELIJKHEID
JEGENS
JHR. MR. P.M. VAN BAERDT VAN SMINIA
VAN 18 SEPTEMBER 1935 TOT 15 APRIL 1945
VOORZITTER VAN DEN VEENPOLDER
'DE DEELEN'.
IN GEVANGENSCHAP, WEGENS VERZET TEGEN
DEN VIJAND, OVERLEDEN TE SANTBOSTEL
BIJ ROTHENBURG (DUITSCHLAND.)
BIJ HET BESTUUR ZAL ZIJN NAGEDACHTENIS
IN HOOGE EERE BLIJVEN.'

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het monument in het gemaal 'De Deelen' in Haskerdijken (gemeente Heerenveen) is opgericht ter nagedachtenis aan jhr. mr. P.M. van Baerdt van Sminia, burgemeester van Utingeradeel en voorzitter van de veenpolder 'De Deelen' van 18 september 1935 tot 15 april 1945.

Jhr. mr. P.M. van Baerdt van Sminia werd geboren op 27 maart 1901 in Leeuwarden. Tijdens de bezetting heeft hij een gevangene uit een cel in het gemeentehuis bevrijd. Deze gevangene was de heer Sjerp de Vries, destijds opzichter van gemeentewerken van Utingeradeel. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep en wist veel van het ondergrondse werk in de gemeente. Daarom werd hij door de burgemeester vrijgelaten. Van Baerdt van Sminia had zelf ook kunnen vluchten, maar hij deed dit niet om anderen niet in gevaar te brengen. Na zijn arrestatie op 5 mei 1944, door verraad van de veldwachter-conciërge Pieter Bergsma, liet het verzet hem weten een poging te zullen ondernemen om hem te bevrijden. Ook dit aanbod wees de burgemeester van de hand. Hij stierf op 15 april 1945 te Sandborstel (Duitsland).

Onthulling
Het monument is onthuld in juli 1951.

Locatie
Het monument is ingemetseld in de muur van het gemaal 'De Deelen' te Haskerdijken (gemeente Heerenveen).

Bronnen

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht