Adopteer een monument

Herdachte groepen: Vervolgden Nederland, Verzet Nederland
Ontwerper: Frits Sieger (07-02-1925)
Onthulling: 14 mei 1953
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2018-2019 geadopteerd door Montessorischool 't Ronde.
Dit monument is in schooljaar 2017-2018 geadopteerd door Kranenburgschool.

Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Anja van der Starre)
De onthulling van het Nationaal Monument in 1953.
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)
Leusden, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei - CC BY 3.0)

Het monument

Vorm en materiaal
Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort in Leusden is een beeld van een staande mannenfiguur. Het beeld is geplaatst op een cirkelvormig mozaïek met vijf vredesduiven. Het beeld is 3 meter 50 hoog.

Symboliek
De mannenfiguur is een gevangene voor het vuurpeloton. De gebalde vuist van de man is een teken van machteloze woede en een ongebroken wil. De vijf vredesduiven verwijzen naar de oorlogsjaren. Officieel heet het gedenkteken 'Gevangene voor het vuurpeloton', maar in de volksmond wordt het beeld 'De Stenen Man' genoemd.

Restauratie
Op 18 maart 2003 is de restauratie van het beeld afgerond. Bovendien is bij de voormalige schietbaan waar het beeld is geplaatst, het pad gereconstrueerd en zijn de taluds hersteld.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Op dit moment is dit monument nog niet gekoppeld aan personen uit het bestand van de Oorlogsgravenstichting.

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort in Leusden herinnert aan het 'Polizeiliche Durchgangslager Amersfoort', waar gedurende de jaren 1941-1945 meer dan 35.000 mensen werden opgesloten.

Tijdens de mobilisatie werden in Amersfoort barakkenkampen geplaatst. In 1939 was hier het 16e Regiment Infanterie gelegerd. Na de inval van het Duitse leger op 10 mei 1940 werd snel duidelijk dat het Nederlandse leger geen stand kon houden. Een jaar na de capitulatie, in het voorjaar van 1941, begon de SS het barakkencomplex in te richten als concentratiekamp.

In de eerste periode, vanaf 18 augustus 1941 tot maart 1943, vormde het kamp de enige grote 'vergaarbak' van gevangenen die de Sicherheitsdienst bezat. Op 18 augustus 1941 arriveerde de eerste groep gevangenen (bijna 200 communisten uit kamp Schoorl). In de tweede periode, van augustus 1941 tot maart 1943, is Amersfoort een hongerkamp geweest. De gevangenen vermagerden in een angstwekkend tempo, maar voedselpakketten mochten ze niet ontvangen. In 1942 werd het kamp aanzienlijk uitgebreid tot zo'n 4.000 slaapplaatsen.

Half april 1945 startte het Canadese offensief aan de oostzijde van de IJssel. Op 20 april 1945 verlieten kampcommandant K.P. Berg en de staf het kamp. Na de capitulatie van de bezetter op avond van 4 mei 1945 (de capitulatie trad in werking om 08:00 uur op 5 mei) werden de nog aanwezige gevangenen voorzien van een Rode-Kruispaspoort en konden zij het kamp te verlaten. Naar schatting zijn er meer dan 35.000 gevangenen geregistreerd, waarvan er meer dan 19.000 naar Duitsland op transport zijn gegaan. Ten minste 658 gevangenen zijn overleden als gevolg van hun verblijf in Kamp Amersfoort. Van deze 658 zijn meer dan 428 gevangenen in de nabije omgeving van Kamp Amersfoort geëxecuteerd. Veel omgekomen kampgevangenen werden herbegraven op de Amersfoortse begraafplaats Rusthof.

Na de bevrijding werden NSB'ers en collaborateurs opgepakt. Al spoedig zaten er 2.500 mannen en 1.000 vrouwen en kinderen gevangen in Amersfoort. Het rapport Kamptoestanden van dr. Van der Vaart Smit maakt melding van mishandelingen waaraan politieke verdachten hebben blootgestaan: 'De mishandelingen en folteringen na mei 1945, waar duizenden personen aan waren blootgesteld waren geen 'spontane reacties' van volksgenoten op de jarenlange onderdrukking, maar waren handelingen van misdadigers.'

In 1967 en 1968 zijn alle barakken van het voormalige Kamp Amersfoort gesloopt. Bij de sloop kwam een muurschildering aan het licht. Deze ontdekking en het besef dat er voor het nageslacht iets moest worden bewaard, zorgde ervoor dat in 1972 een gebouwtje werd ingericht om te gedenken. Ondanks de ingrijpende veranderingen die het gebied heeft ondergaan, blijft het voormalige kamp met de naastgelegen omgeving een indrukwekkende plaats om te bezoeken.

Oprichting
Het benodigde geld werd bijeengebracht door het 'Gevangenencomité Kamp Amersfoort'. 'De Stenen Man' is op de 350 meter lange schietbaan geplaatst, die onder barbaarse omstandigheden door gevangenen is uitgegraven. Deze plek was een van de vele fusilladeplaatsen in de omgeving. Direct na de oorlog werden in de schietbaan enkele massagraven blootgelegd. Aan het einde van de schietbaan vond men het graf van 49 gevangenen die werden gefusilleerd als represaille voor de aanslag op 'SS-Obergruppenführer' Hanns Albin Rauter. Op dit graf staat nu 'De Stenen Man'.

Onthulling
Op 23 september 1950 werd een voorlopig monument onthuld in de vorm van een groot wit kruis. Het definitieve monument, 'Gevangene voor het vuurpeloton' genaamd, is op 14 mei 1953 onthuld door minister-president W. Drees. De staatsman had zelf in Haaren en Buchenwald gevangen gezeten en hield bij de onthulling een verzoenende toespraak om de religieuze, sociale en politieke van destijd terug te dringen.

Locatie
Het monument is geplaatst bij het voormalige Kamp Amersfoort, gelegen aan de Appelweg te Leusden. De gedenkplaats is gelegen op het terrein van het politieopleidingscentrum IBP-Leusden. Tegenover de ingang van de gedenkplaats ligt het pad naar de fusilladeplaats en het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De omgeving leent zich goed voor een wandeling of rondleiding langs de verschillende gedenkplaatsen. De Gedenkplaats is te bezoeken van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Bronnen

  • Informatiebulletin van Stichting Nationaal Monument Kamp amersfoort, no. 5/april 2003;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Oorlogsmonumenten in de Provincie Utrecht, Ingrid van Beuzekom, Roland Blijdenstijn en Rob van Olderen. Stichtse Monumenten Reeks (Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995). ISBN 90 5345 062 9;
  • www.kampamersfoort.nl.

Voor meer informatie
Verborgen, niet vergeten, RTV Utrecht, 7 april 2012.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Bijdragen

Joke van der Linden | 4 mei 2020

Als kind nam mijn vader mij mee naar dit beeld. We woonden in Amersfoort en mijn vader werd op transport gezet naar een werkkamp in Duitsland Saarbrücken. Waar hij vreselijke dingen heeft meegemaakt. Met name opgepakte Russen werden gemarteld, die hadden het zwaar. Samen met een vriend is mijn vader gevlucht uit dit kamp en aangekomen door bombardementen heen, in Eysden in zuid Limburg. Ze werden opgevangen in een klooster en bij mensen met een cafetaria. In onze vakantie in Valkenburg gingen wij daar vaak heen. Toen mijn vader verder kon in mei 1945 bleek dat zijn broer, die ondergedoken zat, net was overleden. Dit heeft hem heel veel pijn gedaan. Dit beeld was voor mijn vader een louterend moment en ik als kind van 5 jaar kon hem opbeuren. Ik zag meerdere malen de tranen in zijn ogen...... nooit meer oorlog!

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.

Bloemen

Nellie | 5 mei 2020

Jan Trooster | 4 mei 2020

Voor alle slachtoffers van het nazi regime en in het bijzonder voor mijn opa Wim Beek die in Amersfoort vermoord is.

Tessa | 4 mei 2020

Een bijzondere plek en altijd wanneer ik er kom ervaar de beladen geschiedenis ervan.

Mireille | 4 mei 2020

Katja Janssen | 4 mei 2020

Leve de liefde

Cora en Cees | 4 mei 2020

Voor Vader

Albert | 4 mei 2020

Voor mijn grootvader, die in de oorlog omkwam

Ewout van der Weij | 4 mei 2020

Luister en probeer anderen te begrijpen.

Marjolein Langemeijer | 4 mei 2020

Zhané | 4 mei 2020

Pim | 4 mei 2020

Door deze bloem te leggen herdenk ook ik mijn opa die doodgemarteld is in dit gruwelijke kamp. Het was december 1942. Hij is slechts 39 jaar geworden. Mijn oma bleef met 3 kinderen achter. Vreselijk. Mijn moeder werd, samen met haar zusje en broer, hierdoor een oorlog slachtoffer. Mijn moeder nu 90 jaar, kan pas de laatste jaren, mede door een boek dat onze oudste broer over haar levensgeschiedenis samen met haar maakte, hierover veel vertellen.

Janika | 4 mei 2020

Voor alle dappere mensen die zijn overleden in alle kampen

Joke van der Linden | 4 mei 2020

Voor al die tranen.....nooit meer oorlog!

| 4 mei 2020

Door deze bloem te leggen herdenk ik mijn opa die doodgemarteld is in dit gruwelijke kamp. Het was december 1942. Hij is slechts 39 jaar geworden. Mijn oma bleef met 3 kinderen achter. Vreselijk. Mijn moeder werd, samen met haar zusje en broer, hierdoor een oorlog slachtoffer. Mijn moeder nu 90 jaar, kan de laatste jaren hierover veel vertellen.

Stefanie Nelemans | 4 mei 2020

Mik | 4 mei 2020

Tineke Sikkema-van Dulken | 4 mei 2020

Uit respect, opdat zij nooit vergeten zullen worden.....

Thomas van der Weij en Xascha van Engelen | 3 mei 2020

Opdat we het leed, maar ook de kracht van de slachtoffers niet vergeten

Van der Molen | 3 mei 2020

Opdat we het niet vergeten

Melissa van Middelaar | 2 mei 2020

Ter herdenking aan alle oorlogslachtoffers

Simone B | 2 mei 2020

Nooit meer, alsjeblieft nooit meer..

Geert van der Meulen | 2 mei 2020

Voor alle oorlogsslachtoffers, opdat wij nooit vergeten

Hanneke Sleeuwenhoek | 2 mei 2020

voor alle mensen die in kamp Amersfoort hebben gezeten waaronder mijn vader

Hanneke | 2 mei 2020

Marieke | 2 mei 2020

Edo Sweijd | 1 mei 2020

Het ongelooflijk lijden op dit stuk grond mag NOOIT vergeten worden.

Toos en Marien | 30 april 2020

Laten wij de slachtoffers nooit vergeten.

Sandra Jonker | 29 april 2020

We mogen de slachtoffers nooit vergeten.

Theo | 28 april 2020

voor iedereen die hier in de oorlog gezeten heeft

Ciska | 28 april 2020

Nooit meer!!!

Sandra Alberts | 28 april 2020

Zodat we ook nu niet vergeten.