Adopteer een monument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgerslachtoffers
Ontwerper: Steenhouwerij Arends
Onthulling: 4 mei 1953
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2018-2019 geadopteerd door CBS De Eker.

Anjum, monument aan de Burmaniastrjitte (foto: Wutsje, wikimedia commons)

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument aan de Burmaniastrjitte in Anjum (gemeente Noardeast-Fryslân) is een natuurstenen zuil in classicistische stijl, waarin een zwarte plaquette is gemetseld.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER NAGEDACHTENIS
AAN
ONZE GEVALLEN DORPSGENOTEN
KLAAS KOOISTRA
* 2-10-'19 ┼ 12-5-'40
GREBBEBERG RHENEN
CORNELIS POSTMA
* 31-10-'22 ┼ 15-1-'45
TE WONS
JELKE V.D. MEULEN
* 6-10-'24 ┼ 1-5-'48
TE SOEKARADJA JAVA
ROMMERT JANSMA
* 29-9-'27 ┼ 27-1-'49
TE SIBOLGA SUMATRA
JAN J. DIJKSTRA
* 5-3-'25 ┼ 30-7-'49
TE GRISEE JAVA'.

Wijziging
Oorspronkelijk stond het gedenkteken tegen de muur van de N.H. kerk. Later is het verplaatst naar het plantsoen aan de Burmaniastrjitte.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Achternaam Voornamen Geboren Overleden
Dijkstra Jan 05-03-1925 30-07-1949

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het monument aan de Burmaniastrjitte in Anjum (gemeente Noardeast-Fryslân) is opgericht ter nagedachtenis aan vijf dorpsgenoten die tijdens de Tweede Wereldoorlog of in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen.

De namen van de vijf slachtoffers luiden:

Jan Dijkstra, Rommert Jansma, Klaas Kooistra, Jelke van der Meulen en Cornelis Postma.

Klaas Kooistra werd geboren op 2 oktober 1919. Hij sneuvelde als dienstplichtig soldaat op 12 mei 1940 op de Grebbelinie in Rhenen. Hij werd begraven op het Ereveld Grebbeberg.

Cornelis Postma werd geboren op 31 oktober 1922 in Anjum. Om aan de verplichte tewerkstelling te ontkomen, was hij ondergedoken in Exmorra. Toen Postma bericht kreeg dat zijn vader ziek was, wilde hij naar huis. Om niet in de handen van de bezetter te vallen kon de reis per fiets alleen in de avond of nacht worden ondernomen. Dit is hem mede door de verduisteringsvoorschriften noodlottig geworden. Bij Wons is Postma in het water gereden en verdronken. Hij overleed op 15 januari 1945 en werd begraven op de N.H. begraafplaats in Anjum. In het overlijdensrapport van de gemeente Wûnseradiel staat vermeld dat Postma op 1 maart 1945 is gevonden.

Jelke van der Meulen werd geboren op 6 oktober 1924 in Ternaard. Hij overleed als militair ten gevolge van een verkeersongeluk op 1 mei 1948 te Soekaboemi op Java. Hij werd begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo te Djakarta. Op het moment staat vermeld dat Van der Meulen te Soekaradja is overleden. Dit is niet juist.

Rommert Jansma werd geboren op 29 september 1927 in Anjum. Hij sneuvelde te Sibolga op Sumatra op 27 januari 1949 en werd begraven op het Ereveld Leuwigadjah.

Jan Dijkstra werd geboren op 5 maart 1925 in Anjum. Hij kwam tijdens een patrouille door verdrinking om het leven op 30 juli 1949 te Tambakdone. Dijkstra werd begraven op 3 september 1949 op het Nederlandse Ereveld Kembang Koening te Soerabaja. Op de zuil staat vermeld dat Dijkstra te Grisee is overleden, maar officiële stukken spreken van Tambakdone.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1953.

Locatie
Het monument is geplaatst in het plantsoen aan de Burmaniastrjitte te Anjum (gemeente Noardeast-Fryslân).

Bronnen

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.