Adopteer een monument

Herdachte groepen: Algemeen
Ontwerper: John Fanchamps
Onthulling: 5 mei 1964
Adopteer dit monument.

Kerkrade, Vredeskapel (foto: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl)
Kerkrade, Vredeskapel (foto: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl)
Kerkrade, Vredeskapel (foto: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl)
Kerkrade, Vredeskapel (foto: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl)
Kerkrade, Vredeskapel (foto: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl)
Kerkrade, Vredeskapel (foto: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl)
Kerkrade, Vredeskapel (foto: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl)

Het monument

Vorm en materiaal
De Vredeskapel in Kerkrade is uitgevoerd in steen. In de kapel bevindt zich een altaar met daarachter een kunstwerk.

Tekst
De tekst op de gevel van de kapel luidt:

'1940 - 1945

OPDAT WIJ DE VRIJHEID WAARD BLIJVEN

5 MEI 1945'.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Op dit moment is dit monument nog niet gekoppeld aan personen uit het bestand van de Oorlogsgravenstichting.

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

De Vredeskapel herinnert de inwoners van Kerkrade aan de Tweede Wereldoorlog en aan het herwinnen van vrijheid en vrede.

Oprichting
Vlak na de bevrijding werd in Kerkrade een comité gevormd onder leiding van de heer E. Beel, aalmoezenier van Sociale Werken, met als doel een klooster en kapel op te richten als oorlogsmonument. In een brief aan de gemeente omschreef aalmoezenier Beel de plannen als volgt: 'Inderdaad ligt het in onze bedoeling aan deze stichting het karakter te geven o.a. van oorlogsmonument, en wel in de meeste fijne vorm: voortdurende dankzegging voor alles wat Kerkrade misdaan werd; gebed voor oorlogsslachtoffers en verminkten, voor levenden in het heden en voor hen die Kerkrade bevolken zullen.' Vervolgens werd op 17 september 1945 de stichting 'Koningin van de Vrede' opgericht.

Op 19 september 1945 schreef de stichting een brief aan het gemeentebestuur 'met het verzoek om het pand Hoofdstraat 20 beschikbaar te willen stellen als voorlopige huisvesting voor de zusters'. Na goedkeuring van de gemeente werd het pand gekocht. Op 18 februari 1946 werd begonnen met de restauratie. Besloten werd om in het klooster enkele zusters Clarissen te huisvesten, omdat hun klooster in Ammerzoden tijdens de oorlog was weggebombardeerd. Op 15 augustus 1946 werden twaalf zusters Clarissen (waaronder twee buitenzusters) plechtig ingehaald. DekenDde Hesselle liet de deur van de dekenale woning wijd openzetten om de zusters te begroeten en aalmoezenier Beel heette namens de gehele bevolking de zusters welkom. In de namiddag werd het Allerheiligste plechtig vanuit de Sint-Lambertuskerk naar het kapelletje aan de Hoofdstraat overgebracht.

Het Limburgs Dagblad berichtte op 9 augustus 1946: 'Zeer velen hebben in de voorbije maanden hun bijdrage gegeven om deze nieuwe stichting in Kerkrade mogelijk te maken. Door hen allen is dit oorlogsmonument gebouwd als een uiting van dankbaarheid jegens God voor de komst van den vrede. Daarom zal gedurende een week na den intocht elken morgen de Heilige Mis worden opgedragen voor de weldoeners. Mogen velen in hun nood den weg vinden tot dit eenvoudige klooster waar de Zusters offeren en bidden voor het welzijn der Kerkraadsche gemeenschap.'

Onthulling
De nieuwe kapel bij het klooster werd op 5 mei 1964 ingewijd door mgr. E. Beel, met assistentie van o.a. pater Govaert en pater Sprokel. Wegens ruimtegebrek en slechte voorzieningen werd in 1976 een nieuw klooster gebouwd.

Locatie
De kapel is geplaatst bij het klooster aan de Hoofdstraat te Kerkrade. Bij de kapel bevinden zich tevens de gedenktekens 'Koningin van de Vrede' en het bevrijdingsmonument.

Bronnen

  • Gemeente Kerkrade;
  • De brochure Koningin van de Vrede - een 'oorlogsmonument in de meest fijne vorm' van 7 april 1994;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.