Adopteer een monument

Herdachte groepen: Algemeen
Ontwerper: John Fanchamps
Onthulling: 30 april 1950
Adopteer dit monument.

Kerkrade, 'Koningin van de Vrede' (Foto: B. van Bohemen / NIOD)

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument 'Koningin van de Vrede' in Kerkrade is een Mariabeeld met kind. Het natuurstenen beeld is geplaatst op een gemetseld voetstuk van baksteen. Op de voorzijde van het voetstuk is een zwarte gedenkplaat bevestigd.

Tekst
De tekst op de gedenkplaat luidt:

'KERKRADE
DANKT DE
KONINGIN
VAN DE
VREDE
EN HERDENKT
VOL PIËTEIT
HEN DIE ONS ONTVIELEN
IN DAGEN VAN STRIJD'.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het monument 'Koningin van de Vrede' herinnert de inwoners van Kerkrade aan de Tweede Wereldoorlog en aan het herwinnen van vrijheid en vrede.

Oprichting
Vlak na de bevrijding werd in Kerkrade een comité gevormd onder leiding van de heer E. Beel (aalmoezenier van Sociale Werken) met als doel een klooster en kapel op te richten als oorlogsmonument. In een brief aan de gemeente omschreef aalmoezenier Beel de plannen als volgt: 'Inderdaad ligt het in onze bedoeling aan deze stichting het karakter te geven o.a. van oorlogsmonument, en wel in de meeste fijne vorm: voortdurende dankzegging voor alles wat Kerkrade misdaan werd; gebed voor oorlogsslachtoffers en verminkten, voor levenden in het heden en voor hen die Kerkrade bevolken zullen.' Vervolgens werd op 17 september 1945 de stichting 'Koningin van de Vrede' opgericht.

Op 19 september 1945 schreef de stichting een brief aan het gemeentebestuur 'met het verzoek om het pand Hoofdstraat 20 beschikbaar te willen stellen als voorlopige huisvesting voor de zusters'. Na goedkeuring van de gemeente werd het pand gekocht. Op 18 februari 1946 werd begonnen met de restauratie. Besloten werd om in dit klooster enkele zusters Clarissen te huisvesten, omdat hun klooster in Ammerzoden tijdens de oorlog was weggebombardeerd. Op 15 augustus 1946 werden twaalf zusters Clarissen (waaronder twee buitenzusters) plechtig ingehaald. Deken De Hesselle liet de deur van de dekenale woning wijd openzetten om de zusters te begroeten en aalmoezenier Beel heette namens de gehele bevolking de zusters welkom. In de namiddag werd het Allerheiligste plechtig vanuit de Sint-Lambertuskerk naar het kapelletje aan de Hoofdstraat overgebracht.

Het Limburgs Dagblad berichtte op 9 augustus 1946: 'Zeer velen hebben in de voorbije maanden hun bijdrage gegeven om deze nieuwe stichting in Kerkrade mogelijk te maken. Door hen allen is dit oorlogsmonument gebouwd als een uiting van dankbaarheid jegens God voor de komst van den vrede. Daarom zal gedurende een week na den intocht elken morgen de Heilige Mis worden opgedragen voor de weldoeners. Mogen velen in hun nood den weg vinden tot dit eenvoudige klooster waar de Zusters offeren en bidden voor het welzijn der Kerkraadsche gemeenschap.'

Onthulling
Het monument is op 30 april 1950 (Koninginnedag) onthuld. Tijdens deze plechtigheid dankte aalmoezenier H. Lumley (voorzitter van het comité) iedereen die had bijgedragen aan de totstandkoming van dit beeld. De Zuid-Limburger omschreef de plechtigheid als volgt: 'Burgemeester Lempers richtte zich vervolgens tot de aanwezigen en sprak zijn vreugde uit over de gelukkige combinatie, dat op het feest van Onze Landsvrouwe Kerkrade een monument onthulde dat van sprekende en blijvende waarde zou blijken te zijn. Geen zuil of welke symbolische voorstelling ook, maar een beeld van de Moeder der Moeders. Hij herdacht vervolgens hen die de bevrijding niet mochten smaken, en wees erop dat dit beeld van de Koningin van de Vrede steeds moest zijn een herinnering aan de angstige dagen van bitter oorlogsgeweld. Hij besloot met de oproep aan de Kerkraadse bevolking steeds bij het passeren van dit beeld te denken aan hen die ons ontvielen en vooral aan datgene wat door hemelse voorspraak Kerkrade bespaard bleef.'

Locatie
Het beeld is geplaatst bij de vredeskapel en het klooster aan de Hoofdstraat te Kerkrade. Hier bevindt zich tevens het bevrijdingsmonument.

Bronnen

  • Gemeente Kerkrade;
  • De brochure Koningin van de Vrede - een 'oorlogsmonument in de meest fijne vorm' van 7 april 1994;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht