Adopteer een monument

Herdachte groepen: Verzet Nederland
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2018-2019 geadopteerd door Klaver Fjouwer.
Dit monument is in schooljaar 2018-2019 geadopteerd door ABBS De Fluessen.

Oudega, monument op de N.H. begraafplaats (foto: Simon Bleeker)

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument op de N.H. begraafplaats te Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân) is een gedenksteen, waarop een zwarte plaquette is bevestigd.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TA OANTINKEN
OAN

BOUKE de VRIES
BERNE 31 JULY 1907
DEASKETTEN 5 MAEIJE 1943
PS. 23:4

FALLEN YN'E STRIID TSJIN
UNRJOCHT EN SLAVERNIJ.
DAT WY YN FREDE FOAR
RJOCHT EN FRIJDOM WEITSJE.'

De inhoud van Psalm 23, vers 4 luidt:

'Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.'

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het monument op de N.H. begraafplaats te Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân) is opgericht ter nagedachtenis aan Bouke de Vries die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter is gefusilleerd.

In de april-meidagen van 1943 werd ook in Oudega gestaakt. Melkrijders die op weg waren naar de zuivelfabriek, werden staande gehouden en de melkbussen in de sloot geleegd. Het gerucht ging dat er aan de spoorlijn naar Staveren sabotage gepleegd zou worden. Waarschijnlijk is dat de Duitse instanties ter ore gekomen, want de politie kreeg opdracht om op zondagmorgen 2 mei ook een plakkaat over de afkondiging van het standgerecht aan te brengen op het publicatiebord bij de ingang van de zuivelfabriek. De Oudgaster bevolking dromde samen op en rond het fabrieksterrein om de publicatie te lezen toen de bezetter bij de fabriek aankwam. Op dat moment bleek dat er tientallen bussen melk uit een melkpraam waren geleegd. Vier jongens werden opgepakt en naar Sneek gebracht.

De bezetter kon de plaatselijke vrachtrijder Bouke de Vries (geb. 31 juli 1907 te Harich) niet vinden. Daarom werd in zijn plaats zijn vrouw gearresteerd. Toen De Vries dit hoorde, wilde hij zich meteen aangeven om zijn vrouw vrij te krijgen. Ondanks dat dit hem werd afgeraden, meldde hij zich bij de bezetter. Mevrouw De Vries werd vrijgelaten, maar haar man werd waarschijnlijk samen met Broer de Witte uit Westhem en de Gorredijkster onderwijzer Jan Eisenga bij de oude schietbaan aan het Leeuwarder Kalverdijkje op 5 mei 1943 gefusilleerd. Zijn stoffelijk overschot is nooit gevonden.

Locatie
Het monument bevindt zich op de begraafplaats bij de N.H. kerk te Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân).

Bronnen

  • Verzetsmuseum Friesland: www.verzetsmuseum.nl;
  • Tekens aan de weg - Tekens aan de wand, C. Reitsma (Leeuwarden, 1980). ISBN 9033020009.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht