4meiOverlay

Mag een monument verplaatst worden?


Verplaatsingen

De situatie kan ontstaan dat een monument 'in de weg' staat vanwege herstructurering van de openbare ruimte. Als er plannen zijn om veranderingen in de staat van een oorlogsmonument aan te brengen - inclusief verplaatsing - dient er contact te worden opgenomen met de kunstenaar en de eigenaar. Indien de kunstenaar is overleden, is het zaak om contact op te nemen met de erven aangezien auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de kunstenaar geldt. De kunstenaar of de erven kunnen zich verzetten tegen aanpassingen van het monument. 

Ook is het raadzaam om direct betrokkenen op de hoogte te stellen van de voorgenomen plannen en hen te betrekken in dit proces. Direct betrokkenen zijn nabestaanden, organisatoren van herdenkingen en basisscholen die in het kader van Adopteer een Monument  het gedenkteken hebben geadopteerd. In het geval van verplaatsing is het van belang om met alle betrokken partijen overeenstemming te bereiken, voordat tot verplaatsing wordt overgegaan.