4meiOverlay

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud?


onderhoud

In bijna elke gemeente staan een of meerdere oorlogsmonumenten. Bij slecht onderhoud is het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het opknappen van het monument. Ons advies is om in het gemeentearchief, via het lokale 4 en 5 mei comité, maar ook via de website over oorlogsmonumenten van het Nationaal Comité meer informatie te verzamelen. Probeer te achterhalen wie het monument heeft opgericht, wie de kunstenaar is en wanneer het is onthuld.

Of de gemeente direct verantwoordelijk is hangt af van de afspraken die er in het verleden zijn gemaakt. Indien er geen afspraken zijn gemaakt en het gedenkteken op gemeentegrond staat, ligt zowel de praktische als financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente. Het is van belang om plannen ten aanzien van een monument in goed overleg met direct betrokkenen te maken. Dit zijn nabestaanden, zij die jaarlijks een herdenking organiseren, maar ook omwonenden en overige geïnteresseerden.