4meiOverlay

Hoe om te gaan met initiatieven voor nieuwe monumenten?


nieuwe monumenten

In veel gemeentes ontstaan er om de zoveel tijd initiatieven om een nieuw monument op te richten. Het is van belang te weten hoe met deze verzoeken dient om te gaan. Gezien het feit dat er ruim 3900 oorlogsmonumenten in Nederland staan en het beheer en behoud hiervan met regelmaat te wensen overlaat, is het de vraag of er nog meer monumenten bij moeten komen. Bovendien kan het zo zijn dat voor de betreffende persoon of groep al een gedenkteken is opgericht. 

Het advies aan gemeenten is dan ook om een dergelijk verzoek goed tegen het licht te houden en de volgende kritische vragen te stellen:

  • Is er al een monument voor deze persoon/groep/gebeurtenis opgericht?
  • Gaat er bij het monument actief herdacht worden?
  • Zijn er andere, passende manieren om aan deze persoon/groep/gebeurtenis te herinneren?