4meiOverlay

Inventarisatie en beheer


Er zijn een aantal belangrijke aspecten die niet kunnen ontbreken in het beheerplan voor oorlogsmonumenten in de publieke ruimte. 

Inventarisatie en beheerplan

De afgelopen jaren besteden steeds meer gemeenten aandacht aan het beheer en behoud van monumenten in de publieke ruimte en erkent ruim 67 procent juridisch of moreel verantwoordelijk te zijn. Onderhoud lijkt ook hoger op de politieke agenda te staan en hiervoor worden vaker gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld die schouw, onderhoud en restauratie verzorgen.

De beleidskeuze om de verantwoordelijkheid voor oorlogsmonumenten toe te eigenen noodzaakt gemeenten budgetten vrij te maken die flink kunnen oplopen. Dit benadrukt de noodzaak van een  eenduidig beheerplan.

Een belangrijk startpunt voor elk beheerplan is de inventarisatie van alle gedenktekens omdat in veel gevallen niet bekend is hoeveel monumenten zich feitelijk binnen de gemeentegrenzen bevinden. Na een afweging welke monumenten zullen worden onderhouden, is het noodzakelijk te specificeren of er achterstallig of regulier onderhoud nodig is. Het achterstallig onderhoud moet zijn uitgevoerd voordat een beheerplan voor regulier onderhoud wordt ontwikkeld. Als dat plan voor een lange termijn wordt opgesteld en expertise ontbreekt, is het verstandig om advies in te winnen.

Voor meer informatie

Gerelateerde links