4meiOverlay

De juridische kant


Er zijn een aantal belangrijke juridische aandachtspunten inzake beheer en behoud van oorlogsmonumenten die voor veel gemeenten onbekend zijn.

De juridische kant

Voor veel gemeenten is de juridische kant van het beheer en behoud van oorlogsmonumenten vrij onbekend terrein. Belangrijke aandachtspunten zijn de bevoegdheden van eigenaren en wie precies een onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid voor een monument heeft. Verder geldt een onderscheid tussen bestaande en nieuw op te richten monumenten. Het fotograferen van een oorlogsmonument raakt niet aan beheer en behoud, maar toch is het gemeenten aan te raden de regels te kennen die de Auteurswet hiervoor stelt. 

Het uiteenzetten van deze aspecten heeft als voornaamste doel gemeentelijke beheerders juridische handvatten te geven en beheer en behoud onder de juiste voorwaarden uit te voeren. In de handreiking worden de juridische aspecten aan de hand van drie kenmerkende praktijkvoorbeelden benaderd waarin door menselijk handelen iets wordt veranderd aan de staat of plaats van een monument:

  • Verandering (aanpassing) van het monument
  • Verplaatsing van het monument
  • Verwijdering (en vernietiging) van het monument