4meiOverlay

Beleidsvraagstukken


Voor het beheer en behoud van oorlogsmonumenten is eenduidig gemeentelijk beleid van essentieel belang. Lees hier de voornaamste aandachtspunten. 

Anticipeer op gevoeligheden


Oorlogsmonumenten hebben een maatschappelijke functie als plaatsen van herdenking. Hun voortbestaan heeft dus baat bij het opstellen van eenduidig gemeentelijk beleid en heldere beheerplannen. Het beheer en behoud van oorlogsmonumenten verloopt soepeler wanneer rekening wordt gehouden met onderstaande beleidsvraagstukken.

 • Besef dat het gaat om plaatsen van herdenking voor oorlogsslachtoffers.
 • Houd rekening met omwonenden en bezoekers die de herdenkingen bijwonen.
 • Informeer belanghebbenden bijtijds en duidelijk over de gemeenteplannen ten aanzien van een oorlogsmonument.
 • Stel bij het samengaan van gemeenten een plan op over de manier waarop de nieuwe gemeente recht wil doen aan de verschillende herdenkingen bij oorlogsmonumenten.

Evalueer of alle monumenten voor eeuwig behouden moeten blijven

 •  Overweeg de mogelijkheid van bewust ‘niets doen’; geen actief onderhoud plegen hoeft nog geen actieve sloop te betekenen.
 • Stel in geval van selectie duidelijke selectiecriteria op en verantwoord de keuze aan de burgers.
 • Wees duidelijk over de redenen om bepaalde monumenten niet meer te onderhouden.

Onderzoek de noodzaak voor oprichtingsplannen van nieuwe oorlogsmonumenten

 • Wenst de groep waaraan het monument refereert een nieuw monument?
 • Gaat er bij het monument herdacht worden? Kortom: gaat men het gebruiken?
 • Zijn er al andere monumenten voor dezelfde persoon/groep/gebeurtenis opgericht?
 • Zijn er al andere passende manieren om aan deze persoon/groep/gebeurtenis te herinneren?