4meiOverlay

Beleidsvraagstukken


Voor het beheer en behoud van oorlogsmonumenten is eenduidig gemeentelijk beleid van essentieel belang. Lees hier de voornaamste aandachtspunten. 

Bestaande monumenten


Anticipeer op gevoeligheden
Oorlogsmonumenten hebben een maatschappelijke functie als plaatsen van herdenking. Hun voortbestaan heeft dus baat bij het opstellen van eenduidig gemeentelijk beleid en heldere beheerplannen. Het beheer en behoud van oorlogsmonumenten verloopt soepeler wanneer rekening wordt gehouden met onderstaande beleidsvraagstukken.

 • Besef dat het gaat om plaatsen van herdenking voor oorlogsslachtoffers.
 • Houd rekening met omwonenden en bezoekers die de herdenkingen bijwonen.
 • Informeer belanghebbenden bijtijds en duidelijk over de gemeenteplannen ten aanzien van een oorlogsmonument.
 • Stel bij het samengaan van gemeenten een plan op over de manier waarop de nieuwe gemeente recht wil doen aan de verschillende herdenkingen bij oorlogsmonumenten.

Evalueer of alle monumenten voor eeuwig behouden moeten blijven

 • Overweeg de mogelijkheid van bewust ‘niets doen’; geen actief onderhoud plegen hoeft nog geen actieve sloop te betekenen.
 • Stel in geval van selectie duidelijke selectiecriteria op en verantwoord de keuze aan de burgers.
 • Wees duidelijk over de redenen om bepaalde monumenten niet meer te onderhouden.

Nieuwe monumenten


Onderzoek de noodzaak

 • Wenst de groep waaraan het monument refereert een nieuw monument?
 • Gaat er bij het monument herdacht worden? Kortom: gaat men het gebruiken?
 • Zijn er al andere monumenten voor dezelfde persoon/groep/gebeurtenis opgericht?
 • Zijn er al andere passende manieren om aan deze persoon/groep/gebeurtenis te herinneren?
 • Is de financiering voor de oprichting en het onderhoud op lange termijn gewaarborgd?
 • Is het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor onderhoud vastgelegd?

Namen op een monument
Het noemen van namen op een monument kan gevoelig liggen. De spelwijze van een naam is niet altijd bekend evenals geboorte- en overlijdensdata of de plaats van overlijden. Tevens is niet altijd duidelijk of iemand een oorlogsslachtoffer is.

Wilt u namen op een nieuw monument doe dan eerst goed onderzoek bij de volgende instellingen:

Financiering
Overweegt u de oprichting van een nieuw monument te financieren? Leg als voorwaarde vast dat voorafgaand zorgvuldig onderzoek plaatsvindt en neem bovenstaande adviezen in overweging.

Meer handige tips zijn te vinden in de Beleidshandreiking Beheer en Behoud