4meiOverlay

Behoud in de praktijk


Oorlogsmonumenten zijn vaak blootgesteld aan uiteenlopende factoren die vragen om specifieke vormen van onderhoud. 

Behoud in de praktijk

Vrijwel elke gemeente bezit naast reguliere buitenkunstwerken één of meerdere oorlogsmonumenten. Daarnaast zijn er bedrijven, landhuizen en musea met verschillende buitencollecties. Het beheer van deze collecties ligt meestal bij één of twee mensen die onderhoud en restauratie doorgaans uitbesteden. In Nederland ontbreken richtlijnen voor de specifieke risico's en schadefactoren waaraan buitenobjecten zijn blootgesteld, maar wij noemen hier kort de factoren waar rekening mee moet worden gehouden.  

Regen, wind, vorst en zonlicht veroorzaken verwering van de materialen van kunstwerken. De snelheid daarvan is afhankelijk van het materiaal en de mate van blootstelling. Algen, schimmels, mossen en planten kunnen de structuur van onder meer hout en steen verzwakken. Daarnaast zijn er verschillende vormen van vandalisme. De meest extreme vorm is moedwillige vernieling, maar ook graffiti en bekrassing komen veel voor. Diefstal van met name kleinere beelden neemt toe en is vaak gericht op het materiaal waarvan het monument is gemaakt. 

Wanneer onderhoud wordt uitbesteed is het belangrijk dat de vakkundigheid van het onderhoudsbedrijf in kaart is gebracht. Zorg dat het onderhoud gedocumenteerd wordt en houd de vinger aan de pols. Kortom: ‘blijf baas over eigen collectie’ en schakel voor restauratie een erkend gespecialiseerd restaurator in. 

Voor meer informatie

  • F. van Burkom e.a., Beelden buiten, beheer en behoud (Den Haag, VNG Uitgeverij, 2003). ISBN 90 322 795

Gerelateerde links