4meiOverlay

Beheer en behoud oorlogsmonumenten


 Tijdens de Nationale Herdenking wordt in bijna elke gemeente een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd bij een van de meer dan 4000 oorlogsmonumenten. Het belang dat de Nederlandse bevolking aan deze gedenktekens hecht is groot en daarom is een scherpe aandacht voor beheer en behoud van essentieel belang. 

Beheer en behoud

Ondanks het feit dat oorlogsmonumenten vaak zijn opgericht vanuit particulier initiatief, staan deze objecten doorgaans in de openbare ruimte en ligt verantwoordelijkheid bij de gemeente. Een groot deel van de gemeenten voert echter geen eenduidig beleid en daarom is het vaak moeilijk om verval te voorkomen en te anticiperen op gevoeligheden die kunnen ontstaan bij verplaatsing, aanpassing of verwijdering. 

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei de Beleidshandreiking beheer en behoud oorlogsmonumenten ontwikkeld. Het doel van deze handreiking is de maatschappelijke noodzaak van beheer en behoud te onderstrepen en bovenal bestuurders praktische adviezen te bieden die de ontwikkeling of aanscherping van beleid vergemakkelijken. Deze handreiking is echter geen pleidooi voor het behoud van alle monumenten tot in de eeuwigheid; de betekenis van oorlogsmonumenten verandert en zal altijd in context moeten worden beschouwd. Het Nationaal Comité hoopt dat de handreiking een aanzet vormt tot structurele aandacht voor gemeentelijk beheer en behoud van dit kwetsbare erfgoed.

Lees de beleidshandreiking 

Lees hier de handreiking.