4meiOverlay

Achtergronden bij oorlogsmonumenten


Achter oorlogsmonumenten gaan vaak bijzondere verhalen schuil. Dit geldt voor bestaande monumenten die nog steeds veel bezoekers trekken, maar ook voor nieuwe monumenten die met uiteenlopende beweegredenen worden opgericht. De diversiteit aan Nederlandse monumenten is groot en omvat bijvoorbeeld ook Indische monumenten en gedenktekens voor onze bevrijders. Al deze verschillende aspecten geven aan dat oorlogsmonumenten een belangrijk onderdeel vormen in ons herdenkingslandschap.