4meiOverlay

Special Onderzoek uitgelicht - Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen (2016)


Tussen 2012 en 2015 werkten het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Universiteit Utrecht samen aan het onderzoeksprogramma ‘Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen’.

special

De hoofdvraag van het onderzoek was: Hoe ontwikkelen opeenvolgende generaties hun opvattingen en gedragingen rondom vrijheid, onvrijheid en herdenken? Elke generatie ontwikkelt haar eigen opvattingen ten opzichte van vrijheid, onvrijheid en herdenken, maar hoe dit precies gebeurt en welke factoren hierin bepalend zijn, was nog vrijwel onbekend.  

Lees meer over de resultaten van het onderzoek en de onderzoekers in deze special van het tijdschrift Onderzoek uitgelicht.”

Bekijk ook de onderzoeksresultaten.

">