4meiOverlay

Onderzoek uitgelicht
2012|2


Lees in dit nummer:


  • De inspiratie van Halleh Ghorashi en Hans Blom.
  • Zorgen we wel goed voor oorlogsmonumenten?
  • Nationaal Vrijheidsonderzoek.
  • Bronnenkritiek in de wereld van enen en nullen.
  • Televisieprogramma Nederland valt aan bruikbaar in het onderwijs?
  • Een Vlaamse blik op onderzoek naar Nederlandse kampen.
  • Rolf Kleber blikt terug op dertig jaar onderzoek naar psychotrauma.

Klik hier voor het volgende nummer en klik hier voor het vorige nummer.

">