4meiOverlay

Kortlopende onderzoeken


Sinds 2011 worden er door het Nationaal Comité 4 en 5 mei ieder jaar een aantal kortlopende onderzoeken verricht. Deze onderzoeken komen tot stand op initiatief van het comité zelf, maar ook op verzoek van externe partijen. De onderwerpen lopen sterk uiteen, zoals een inventarisatie van herdenken en vieren in Nederland en de rest van Europa, problematiek rond slachtofferaantallen, lesgeven over de oorlog, het inzetten van sociale media en de staat van oorlogsmonumenten.  

Voor een gedetailleerde studie kunt u op deze plek alle onderzoeken in het geheel lezen of downloaden. Daarnaast kunt u per onderzoek de belangrijkste info en een duidelijke samenvatting bekijken om zo in één opslag een algemeen beeld te vormen over de verrichte onderzoeken, resultaten en praktische aanbevelingen.