4meiOverlay

Onderzoek vrijheidsmaaltijden


Een bijzonder voorbeeld van een nieuw opkomend ritueel in Nederland is de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. 

L. Hoenselaars

Onderzoek vrijheidsmaaltijden

Rituelen lijken door herhaling, stilering en formalisering soms tijdloos, maar rituelen zijn wel zeker aan veranderingen onderhevig. Soms ontstaan er met de tijd ook nieuwe rituelen die een aanvulling zijn op of vervanging zijn van de oudere rituelen. Een bijzonder voorbeeld van een nieuw opkomend ritueel in Nederland is de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. 

Dit onderzoek zoekt een antwoord op de vragen: wat zijn de basiselementen van een Vrijheidsmaaltijd? en wat maakt een Vrijheidsmaaltijd anders dan een gewone, dagelijkse maaltijd? Dit wordt onderzocht aan de hand van de vragen wat een ritueel is, in welke context de Vrijheidsmaaltijden staan, hoe de maaltijden tot nu toe zijn georganiseerd en welke werking Vrijheidsmaaltijden hebben op deelnemers. Deze analyse verduidelijkt hoe uiteenlopende scenario’s tot verschillende Vrijheidsmaaltijden kunnen leiden en hoe keuzes in het organisatieproces bepaalde implicaties kunnen hebben.

Lees het rapport hieronder of download het hier (pdf, 4,62MB).