4meiOverlay

Over het onderzoek


In samenwerking met Arq onderzoekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende jaren (2016-2020) de rituelen van herdenken en vieren.

over het onderzoek

Het onderzoek naar rituelen heeft nadrukkelijk tot doel om de praktijk van herdenken en vieren te versterken. De hoofdvraag is daarom: hoe kunnen rituelen van herdenken en vieren rond WO II in de toekomst betekenisvol blijven?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, bestuderen we het hoe en waarom van bestaande rituelen, nationaal en lokaal. Ook onderzoeken we de invloed van de vorm van een ritueel op de betekenis ervan voor verschillende Nederlanders. Oftewel: wie heeft behoefte aan welk ritueel? Welke waardering bestaat voor deze rituelen en welke wensen en behoeften zijn er voor de toekomst?  

Het meerjarig onderzoek wordt uitgewerkt in zes deelstudies met een interdisciplinaire insteek. Psychologen, historici, sociologen en experts uit de ritual studies doen mee aan het onderzoek en de bevindingen worden met regelmaat besproken met experts uit de praktijk. Daarnaast zullen resultaten van het onderzoek tussentijds op meerdere manieren worden aangeboden: door middel van artikelen, in presentaties en via toolkits en andere handreikingen. Zie de agenda voor een overzicht van alle lopende (en afgeronde) activiteiten en projecten.

Voor meer informatie over het onderzoek naar rituelen kunt u contact opnemen met projectleider Renske Krimp MA.

Onderzoekers


Nationaal Comité 4 en 5 mei


Renske Krimp
Renske Krimp

Renske Krimp MA is historicus en werkzaam bij de afdeling Onderzoek en Educatie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij is projectleider van het meerjarig onderzoek naar rituelen. Daarnaast begeleidt zij kortlopend toegepast onderzoek en is zij redacteur van Onderzoek uitgelicht. Voor het Nationaal Comité schreef zij de publicaties Na de oorlog  (2014) en De doden tellen (2015). Per 1 januari 2017 is zij begonnen aan een promotieonderzoek naar de geschiedenis van de Arbeitseinsatz. 

Arq


Jorien Holsappel
Jorien Holsappel

Dr. Jorien Holsappel is als beleidsadviseur werkzaam bij het landelijk kennis en adviescentrum Psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen; Impact (partner in Arq). Daar houdt zij zich onder andere bezig met herdenken na rampen. Zij werkte bijvoorbeeld aan de Handreiking Herdenken (2012) en de Toolkit herdenking (2016) en adviseerde overheid en Stichting Vliegramp MH17 rond de MH17-herdenkingen. Naast deze praktijkervaringen is ze goed ingevoerd in het academische perspectief van de ritual studies. In 2010 promoveerde zij hierin aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over Stiltecentra in Nederland als nieuwe plekken voor ritueel. 

Trudy Mooren
Trudy Mooren

Dr. Trudy Mooren is universitair hoofddocent bij de afdeling Klinische Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ze werkt als klinisch psycholoog-psychotherapeut bij Stichting Centrum ’45, het landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Stichting Centrum ’45 is partner in Arq, een holding voor instellingen en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Zij heeft registraties in de psychotraumatologie (NtVP), cognitief-gedragstherapie (VgCT, supervisor), EMDR en systeemtherapie (NVRG). In dit onderzoek richt ze zich op de psychosociale kant van herdenken en vieren van vrijheid. 

Dr. Ilse Raaijmakers
Dr. Ilse Raaijmakers

Dr. Ilse Raaijmakers is historicus en als beleidsadviseur verbonden aan het WO2 programma van Arq Psychotrauma Expert Groep. Ze studeerde geschiedenis, Duitse taal en cultuur en Europese Studies aan de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de Universität Wien. In 2014 promoveerde zij op een proefschrift over de geschiedenis van 4 en 5 mei: De stilte en de storm. 4 en 5 mei sinds 1945 (Maastricht: 2014).

Bertine Verloop
Bertine Verloop

Bertine Verloop MSc werkt als junior beleidsonderzoeker/adviseur en promovenda bij Arq kenniscentrum oorlog, vervolging en geweld. In haar deelstudie richt ze zich op de functie van herdenken en rituelen voor individuele verwerking van verliezen en traumatische gebeurtenissen. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan volgende generaties en nieuwkomers. Bertine behaalde haar master klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht


Sabrina de Regt
Sabrina de Regt

Dr. Sabrina de Regt is Universitair Docent bij de afdeling Sociologie van Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksexpertises zijn democratische waarden, nationale herdenkingen en nationale verbondenheid.  Ze voert regelmatig onderzoek uit voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei.