4meiOverlay

Welk verhaal telt? De oorlogen in Nederlands-Indië / Indonesië 1942-1949 in het geschiedenisonderwijs (2017)


Het beeld over de dekolonisatieoorlog in Indonesië staat in Nederland al lange tijd ter discussie. Na nieuwe onthullingen over extreem geweld aan Nederlandse zijde zag het kabinet-Rutte II zich eind 2016 genoodzaakt nieuw onderzoek naar deze periode aan te kondigen. Hoe wordt dit pijnlijke verleden in de Nederlandse schoolboeken verteld? Wat leren de scholieren erover? Daarover was weinig bekend. 

Praktische informatie


Wat: Welk verhaal telt? De oorlogen in Nederlands-Indië / Indonesië 1942-1949 in het geschiedenisonderwijs
Auteur: Marc van Berkel, historicus verbonden aan het Instituut voor Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Uitgave: 2017
Volume: 60 pagina’s
Download: lees hieronder de volledige publicatie. 
Bestellen: U kunt een fysiek exemplaar van het onderzoek bestellen door contact met ons op te nemen.  

Samenvatting

In dit rapport beschrijft Marc van Berkel hoe de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (1942-1945) en de dekolonisatie van Indonesië (1945-1949) in het Nederlandse geschiedenisonderwijs anno 2016 worden behandeld. Hij komt tot de conclusie dat er weinig aandacht is voor deze oorlogen en dat ze erg eenzijdig worden behandeld. Van Berkel doet aanbevelingen hoe het anders kan.