4meiOverlay

Onderzoek naar social media, herdenken en vieren (2014)


Eind 2013 gaf het Nationaal Comité 4 en 5 mei David Nieborg en Mieke van Heesewijk een onderzoeksopdracht. De vraag: in kaart brengen hoe organisaties op het terrein van herdenken en vieren de mogelijkheden van sociale media kunnen benutten om te informeren, te overtuigen en te mobiliseren. Het resultaat is een rapport in twee delen. 

Social media

David Nieborg geeft in het eerste deel een populair-wetenschappelijk inzicht in de eigenheid en (on) mogelijkheden van sociale media in relatie tot het werkveld van herdenken, vieren en herinneren. Op basis van recent onderzoek wordt uitgelegd hoe sociale media historisch te plaatsen zijn en hoe zij zich verhouden ten opzichte van ‘oude’ (massa)media.

Mieke van Heesewijk brengt in het tweede rapport in kaart hoe sociale media op het gebied van herdenken, vieren en herinneren ingezet (kunnen) worden. Het is een praktische handreiking over de belangrijkste kenmerken van sociale media en veel praktische toepassingen in het werkveld, die u kunnen inspireren bij het effectief bereiken van uw doelgroepen.

Praktisch informatie - rapport David Nieborg

Wat: #Herdenken #Vieren en #Herinneren in het digitale tijdperk.
Auteur: Dr. David B. Nieborg, onderzoeker, adviseur en publicist, Universiteit van Amsterdam.
Uitgave: 2014
Volume: 55 pagina’s
Download: Lees het rapport hieronder of download deze hier (PDF, 0,8 MB).

Samenvatting

Uit het rapport komen de volgende punten naar voren:

 • Oude en nieuwe media bestaan naast elkaar en zijn in toenemende mate vervlochten.
 • Aansluiten bij de populaire cultuur speelt een essentiële rol binnen convergentiecultuur.
 • De ‘diffusie’ van nieuwe mediatoepassingen gaat steeds sneller.
 • Nieuwe technologie is niet inherent ‘goed’ of ‘slecht’.
 • Er is niet één internet.
 • Om de zogenaamde ‘cultuur van connectiviteit’ te begrijpen dient er aandacht te zijn voor het hele ecosysteem die de sociale mediaplatformen omvatten.
 • De groep van ‘early adopters’ is belangrijk omdat zij zich kenmerken door een hoge graad van ‘mediageletterdheid’.
 • Er heeft zich door de komst van nieuwe communicatietoepassingen een communicatierevolutie voltrokken.
 • De manipuleerbaarheid van data is in toenemende mate van belang.
 • Het is zinnig om over de verhouding en rol van nieuwe technologie, bedrijven en gebruikers na te denken in termen van een ecosysteem.
 • De opkomst van nieuwe media heeft gevolgen voor de productie, consumptie en distributie van nieuws, kennis en informatie.
 • Het unieke karakter van sociale media ten opzichte van massamedia heeft een aantal significante en vrijwel diametrale verschuivingen veroorzaakt binnen de maatschappij.
 • Op sociale netwerken is het doorgaans inzichtelijk met wie je verbonden bent. Identiteitsvorming en (nationaal) bewustwording via sociale media zijn inherent verbonden met het leven van alledag.

Praktisch informatie - rapport Mieke van Heesewijk

Wat: Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren.
Auteur: Mieke van Heesewijk, directeur Stichting Netwerk Democratie.
Uitgave: 2014
Volume: 53 pagina’s
Download: Lees hieronder de volledige publicatie of download deze hier (PDF, 2,1 MB).

Samenvatting

Door de vele praktische tips die in deze handreiking zijn opgenomen, kunt u deze handreiking gebruiken als inspiratiebron en naslagwerk wanneer u binnen uw organisatie de inzet van sociale media wilt vergroten om uw doelstellingen in het werkveld herdenken, vieren en herinneren te realiseren. Door de grote diversiteit aan voorbeelden die in deze handreiking zijn opgenomen, hebben we zowel kleine als grote organisaties willen inspireren bij een verantwoord en gestructureerd gebruik van sociale media. We hopen dat u na het lezen van deze handreiking het potentieel maar ook de beperkingen van de inzet van sociale media voor uw organisatie duidelijker voor ogen heeft.

Rapport David Nieborg


Rapport Mieke van Heesewijk