4meiOverlay

Onderzoek naar de technische staat van oorlogsmonumenten (2012)


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft in 2012 Buro DSB de opdracht gegeven om de technische staat van onderhoud van oorlogsmonumenten in Nederland te onderzoeken. Onder leiding van ing. Corrie van de Vendel heeft de Nederlandse Kring van Beeldhouwers een schouwing verricht van 200 oorlogsmonumenten. De twee hoofdvragen waren: wat is de conditie van oorlogsmonumenten en welk onderhoud is noodzakelijk om hen in goede staat te houden?

Dit rapport bestaat uit twee samenhangende delen: het beheer en het onderhoud. Met het oog op het behoud werden monumenten geschouwd, waarbij de technische staat werd bepaald. In verband met het beheer werd een aantal eigenaren van collecties oorlogsmonumenten geïnterviewd. Het rapport bevat tenslotte conclusies en aanbevelingen die moeten leiden tot beter onderhoud en beheer van onze oorlogsmonumenten.

Praktische informatie


Wat: Onderzoek naar de technische staat van oorlogsmonumenten.
Auteur: Ing. Corrie van de Vendel van Buro DSB in opdracht van Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Uitgave: Augustus 2012
Volume: 52 pagina’s
Download: Lees hieronder de volledige publicatie hieronder of download deze hier (PDF, 38 MB). Download hier de conclusies en aanbevelingen (PDF, 4,5 MB).

Samenvatting

Van de geschouwde oorlogsmonumenten is iets meer dan 50% in goede tot zeer goede staat. Een 28% van de monumenten is in redelijke staat. De overige 22% kampt met grotere problemen. De meest voorkomende mankementen zijn vervuiling, verwering, aangetast oppervlak, alge en watersporen. De mankementen door menselijke invloeden zijn zwerfvuil, graffiti, beschadigingen en vreemde toevoegingen. 

Aandachtspunten voor onderhoud:

 • Conservering originele staat.
 • Extra aandacht voor kwaliteit van teksten.
 • Eigenschappen van gebruikte materialen.
 • Vastleggen GPS-coördinaten.

Aandachtspunten voor beheer:

 • Inventarisatie en onderhoudsplan.
 • Alternatieve manieren van uitvoering van onderhoud.
 • Stimuleren van moreel besef.
 • Aandacht voor oprichting nieuwe monumenten.
 • Uniforme registratie van technische details.
 • Registratie van het onderhoud.
 • Documentatie van de monumenten.
 • Regelmatige schouwing (minimaal éénmaal per jaar).
 • Toepassen beleidshandreiking.
 • Voorkomen van diefstal. 
">