4meiOverlay

Organisaties van oorlogsslachtoffers en hun behoeften tot ondersteuning (2012)


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft in 2012 een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de organisatiestructuur, activiteiten en toekomstverwachtingen van organisaties van oorlogsslachtoffers. De belangrijkste onderzoeksvragen waren: Welke behoefte hebben de organisaties van oorlogsslachtoffers aan ondersteuning? Hoe zijn de organisaties samengesteld en wat zijn hun doelstellingen, inkomsten en activiteiten, ambities en knelpunten? Van de organisaties van oorlogsslachtoffers zijn er 39 uitgenodigd voor dit onderzoek, vooral organisaties van burgerslachtoffers.

Praktische informatie


Wat: Inventariserend onderzoek naar organisaties van oorlogsslachtoffers en hun behoefte aan ondersteuning.
Uitgave: December 2012
Volume: 4 pagina’s
Download : Lees hieronder de onderzoekssamenvatting of download deze hier (PDF, 913 KB)

Samenvatting

Uit het onderzoek komt naar voren dat er sprake is van een geleidelijke generatiewisseling. De organisaties hebben te maken met een afnemend aantal leden van de eerste generatie, maar toch groeien een aantal organisaties sinds enkele jaren door de aanwas van leden van de tweede en derde generatie. De jongere generaties nemen steeds meer activiteiten over van de eerste generatie. De activiteiten van organisaties van oorlogsslachtoffers zijn gericht op de eerste generatie, deels op de tweede generatie en ook op belangstellenden zonder directe band met de Tweede Wereldoorlog.

Financiële ondersteuning is van belang voor continuïteit in de organisatie van reünies, lotgenotencontacten, voorlichtingsprojecten en voor basisvoorzieningen als (aangepast) vervoer en zaalhuur. Het toekomstperspectief is positief. Een ruime meerderheid van de organisaties van burgerslachtoffers denkt activiteiten in de toekomst voort te kunnen zetten en/of uit te bouwen. 

">