4meiOverlay

Herdenken en vieren in Nederland (2015)


Jaarlijks wordt in Nederland een groot aantal herdenkingen en vieringen georganiseerd waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Dit onderzoek brengt in kaart hoe gemeenten, 4 en 5 mei comités, Oranjeverenigingen en andere organisaties overal in het land herdenkingen en vieringen organiseren. Wat organiseren ze en met welke partijen werken ze samen? Hoe zijn de besturen samengesteld? Welke successen en problemen constateren zij bij de organisatie van hun activiteiten en welke ondersteuning verwachten zij van het Nationaal Comité 4 en 5 mei? Deze en andere vragen lagen aan de basis van dit onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt het Nationaal Comité bij het invullen van projecten voor organisatoren van herdenkingen en vieringen.

Praktische informatie


Wat: Herdenken en vieren in Nederland, onderzoek onder organisatoren van herdenkingen en vieringen.
Auteur: Bart Koenen van onderzoeksbureau Bureau Veldkamp in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Uitgave: November 2015
Volume: 32 pagina’s
Download: Lees hieronder de volledige publicatie of download deze hier (PDF, 1,5 MB).

Samenvatting

Uit het onderzoek blijkt dat er veel activiteiten op 4 en 5 mei, maar ook op andere (lokale) herdenkings- en vieringsdagen, georganiseerd worden. Ook blijkt dat voornamelijk oudere en toegewijde bestuursleden zitting hebben in de organiserende comités en verenigingen.

De organistoren ervaren weinig problemen met toe- of afnemende bezoekersaantallen, het samenstellen van de inhoud van het programma, het genereren van publiciteit en het op de been brengen van praktische personele en materiële ondersteuning. Knelpunten liggen bij het rond krijgen van de financiën, het vinden van nieuwe betrokken bestuursleden en vrijwilligers, schoolvakanties in de mei periode en de afnemende betrokkenheid van jongere generaties bij de herdenkingen en vieringen.

Ondersteuning door het Nationaal Comité wordt gewaardeerd en veel organisaties maken dankbaar gebruik van de website, het jaarthema, NC Magazine, promotiemateriaal en bijeenkomsten. In de toekomst kan dit worden uitgebouwd met bijvoorbeeld een forum, deskundigheidsbevorderingprogramma’s, tijdige bekendmaking van het jaarthema en meer hulp bij het aanvragen van financiële steun.

">