4meiOverlay

Na de oorlog - Herdenken en vieren in Europa (2013)


Hoe wordt in Europa oorlogsgeweld herdacht en bevrijding gevierd? Wat kunnen we leren van andere landen? Het leek het Nationaal Comité 4 en 5 mei zinvol om de huidige herdenkingstradities in Europa te (laten) onderzoeken. Renske Krimp en Remco Reiding hebben in kaart gebracht op welke wijze landen in West- en Oost-Europa slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken en hoe zij de bevrijding vieren. In totaal zijn er 45 landen beschreven in dit onderzoek. In deze publicatie komt naar voren hoe divers herdenkingstradities zijn en hoe deze tradities vorm hebben gekregen.

Deze publicatie brengt herdenken en vieren ook in beeld: in de landenstukken zijn illustraties met de formele plechtigheden met de autoriteiten te zien. Een beeldessay van autonoom fotograaf Otto Snoek portretteert op terloopse wijze toeschouwers en andere betrokkenen op bijeenkomsten waarop zij de oorlog herdenken, de bevrijding dan wel de onafhankelijkheid van hun land vieren.

Praktische informatie


Wat: Na de oorlog. Herdenken en vieren in Europa.
Auteurs: Renske Krimp, historicus bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei, en Remco Reiding, onderzoeker, schrijver en journalist.
Fotografie: Otto Snoek
Uitgave: Maart 2014
Volume: 92 pagina’s
Download: Lees hieronder de volledige publicatie of download deze hier (PDF, 5,9 MB). Download hier de bronnenlijst (17 pagina's, PDF, 317 KB)

English

Click here for the English version of this report.

Samenvatting

Omdat de oorlog voor elk land anders was, ligt het voor de hand dat die oorlog in elk land anders wordt herdacht. Uit het onderzoek is gebleken dat de historische en geopolitieke context en de impact van de oorlog op een volk grote invloed hebben op de wijze waarop herdenkingen worden vormgegeven, en de mate waarin voor herdenkingen draagvlak bestaat in de samenleving.

Of en zo ja hoe wordt herdacht, is onder meer afhankelijk van het aantal slachtoffers, in hoeverre sprake is geweest van vervolging, in hoeverre sprake is geweest van een gewapende strijd, aan welke zijde is gevochten, in hoeverre sprake is geweest van bezetting, in hoeverre sprake is geweest van geopolitieke veranderingen als gevolg van de oorlog en in hoeverre het land heeft geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog of andere, recentere militaire conflicten. Ook in landen die niet actief aan de oorlog hebben deelgenomen, vinden soms herdenkingen plaats voortkomend uit de wens om te waarschuwen dat herhaling moet worden voorkomen.

">