4meiOverlay

Gijzelaars ontsloten (2014)


Het Nationaal Comité besteedt op verschillende manieren aandacht aan onderbelichte onderwerpen op het gebied van herdenken, vieren en herinneren. De mannen die tijdens de oorlog gevangen zaten als gijzelaar van de Duitse bezetter, zijn zo’n onderwerp. Zij zaten onder andere gevangen in Sint-Michielsgestel en Haaren.

Om het onderwerp gijzelaars breder in beeld brengen, heeft Monique Brinks dit thema nader onderzocht. Haar opdracht was tweeledig. Aan de ene kant het in kaart brengen van de geschiedenis en reikwijdte van het onderwerp. Aan de andere kant het uitwerken van de mogelijkheden voor borging van dit onderwerp bij de vier bestaande herinneringscentra in Nederland. 

Praktische informatie


Wat: Gijzelaars ontsloten. Advies ten behoeve van de permanente implementatie van het thema ‘gijzelaars’.
Auteur: Drs. Monique Brinks, historica en consultant en voormalig directeur van het Oorlogs- en VerzetsCentrum Groningen
Uitgave: Juni 2014
Volume: 22 pagina’s
Download : Lees hieronder de volledige publicatie of download deze hier (22 pagina’s - PDF - 2,4 mb).

Samenvatting

Samen met Bastiaan Blaauw van ontwerpburo Statuur heeft Brinks verschillende concepten bedacht en uitgewerkt die de aandacht voor de geschiedenis van de gijzelaars duurzaam kunnen borgen. Daarbij zijn de nationale herinneringscentra aangemerkt als de natuurlijke dragers die deze geschiedenis een plek kunnen geven.

Na het publiceren van dit onderzoek zijn twee vervolgstappen ondernomen. In de eerste plaats is het onderzoeksverslag in 2014 aangeboden aan belanghebbenden en geïnteresseerden. Hiernaast is in 2014 een digitale tentoonstelling over ‘gijzelaars’ opgeleverd voor de portal tweedewereldoorlog.nl. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de vier herinneringscentra, en dan met name Nationaal Monument Kamp Vught en Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

">