4meiOverlay

Kortlopend onderzoek ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog (2014)


Veel leraren nodigen gastsprekers of -docenten uit in de klas als zij lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. Deze sprekers en docenten kunnen ooggetuigen zijn, deskundigen of nabestaanden. Nu steeds minder ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog onder ons zijn, is in deze publicatie onderzocht of en zo ja hoe gefilmde interviews met ooggetuigen over de oorlog gebruikt kunnen worden om deze lacune op te vangen. Met de resultaten van dit onderzoek en aanbevelingen van mensen die aan het onderzoek meewerken zal het Nationaal Comité 4 en 5 mei (indien nodig) verder onderzoeken hoe audiovisueel materiaal voor het onderwijs toegankelijk kan worden gemaakt, zodat het makkelijk in de les in te zetten is. 

Praktische informatie


Wat: Ooggetuigen in de Klas, onderzoek naar gebruik van gefilmde interviews met ooggetuigen van WOII in de klas.
Auteur: Marieke Spee, redacteur, researcher en regisseur van verschillende historische en educatieve televisieprogramma’s, en Marian Venemans, research en redactie voor educatieve televisieprogramma’s voor basisonderwijs.
Uitgave: Februari 2015
Volume: 52 pagina’s
Download : Lees hieronder de volledige publicatie of download deze hier (PDF, 1 MB).

Samenvatting

Gefilmde interviews met ooggetuigen kunnen een waardevolle aanvulling op lessen over de Tweede Wereldoorlog zijn. Ze kunnen onmogelijk een bezoek van een ooggetuige aan de klas vervangen maar bieden andere mogelijkheden. Waar de geschiedenisboeken hoofdzakelijk vertellen over feitelijke historische gebeurtenissen, kunnen interviews met ooggetuigen beleving en emotie toevoegen. Er zijn genoeg interviews met ooggetuigen opgenomen de laatste jaren. Verschillende organisaties, musea en onderwijsinstellingen hebben projecten gehad waarbij interviews met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog op beeld zijn vastgelegd. 

Leraren geven aan dat gefilmde interviews met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog bruikbaar zijn als onderdeel van een les wanneer getuigenissen een emotionele lading hebben, ze aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen, de fragmenten maximaal 5 tot 10 minuten duren, de fragmenten een duidelijk onderwerp hebben en er achtergrondinformatie, leeftijdsindicatie en duiding beschikbaar is. Leraren van het basisonderwijs willen graag dat het onderwerp en de manier van vertellen geschikt zijn voor de doelgroep en dat de beelden makkelijk doorzoekbaar zijn. Geschiedenisdocenten van het voortgezet onderwijs hebben behoefte aan verdieping en nuancering en beeldmateriaal aansluitend op de kerndoelen en examenonderwerpen zijn zeer welkom.