Tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid

Een essay van Tamar de Waal over burgerschap.

De term ‘burgerschap’ valt steeds vaker in het politieke debat en in het onderwijs. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? In dit essay schetst rechtsfilosoof Tamar de Waal welke ideeën er bestaan over juridisch, maatschappelijk en cultureel burgerschap. Daarmee helpt zij ons inzicht te krijgen in de rol van burgerschap in de liberaal-democratische rechtsstaat die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog kent. 

Auteur
Tamar de Waal is rechtsfilosoof en werkt als universitair docent aan de Erasmus School of
Law. Daarnaast is ze voorzitter van Stichting Civic 

Tooltip contents