Democratische gezindheid van jongeren

Kennis, houding, gedrag en de rol van burgerschapsonderwijs

Jongeren hebben een positieve houding ten opzichte van de democratie en ondersteunen de basiswaarden als vrijheid en gelijkheid. Tegelijkertijd hebben ze ook moeite met het begrijpen en toepassen van deze basiswaarden. Daarbij zijn er al op jonge leeftijd grote verschillen in democratische gezindheid zichtbaar die standhouden op volwassen leeftijd. Dit is de conclusie van een uitgebreid literatuuronderzoek onder niet stemgerechtigde jongeren. Daaruit volgt het advies aan de politiek om serieus te investeren in de democratische rechtsstaat en de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken die dit fundament in gevaar brengen.

Deze literatuurstudie is uitgevoerd door ProDemos in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Download ook de factsheet

Tooltip contents