De doden tellen

Waarom het moeilijk is om exacte slachtofferaantallen van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog achterhalen. Wat weten we wel? 

Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog neemt de vraag om gegevens over slachtofferaantallen toe. Nabestaanden, maar ook journalisten en andere geïnteresseerden willen weten hoeveel Nederlanders zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en door oorlogsgeweld sindsdien. Helaas zijn bepaalde cijfers en feiten niet meer te achterhalen. Wat we wél kunnen, is laten zien wat we wel en niet weten en waarom. Daarom laten we in deze publicatie deskundigen aan het woord in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe die we beschikbaar hebben en gaan in op de omstandigheden waarin deze slachtoffers het leven lieten. 

In 2017 is een tweede, herziene druk uitgegeven. Nieuw in deze druk is achtergrondinformatie over Indonesische slachtoffers, psychiatrische patiënten en over het verzet.  

Wilt u weten voor wie de kransen worden gelegd, met cijfers uit de publicatie De doden tellen? Download dan een supplement over dit onderwerp.

Auteurs
Renske Krimp, met een inleiding door Regina Grüter.

Tooltip contents