4meiOverlay

2013: Gemeenteonderzoek


2013: Gemeenteonderzoek

In veel Nederlandse gemeenten vinden op 4 en 5 mei activiteiten plaats in het kader van de Nationale Dodenherdenking en Nationale Viering van de Bevrijding. Eens in de vijf jaar inventariseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei de actuele stand van zaken rond de activiteiten die samenhangen met de viering van de bevrijding of het herdenken van oorlogsslachtoffers. Enerzijds gaat het hierbij om de organisatie van de herdenkingen en de vieringen. Anderzijds gaat het om de publieke deelname aan de activiteiten, de kennis over deze activiteiten en de waardering ervan. Op basis van dit onderzoek wil het comité een beeld krijgen van de huidige praktijk rond herdenken en vieren en daarmee inzicht krijgen in de kansen en mogelijkheden voor de herdenkingen en vieringen in de toekomst.

Download

Download hier de publicatie (55 pagina’s - PDF - 2,5 Mb) of lees het onderzoek hieronder.