4meiOverlay

2012: Kennisonderzoek


Conclusies

In het themadeel wordt dit jaar de kennis onderzocht die Nederlandse burgers hebben over de Tweede Wereldoorlog in internationaal perspectief. In het onderzoek worden sommige vragen uit de kennisonderzoeken van 2006 en 2007 herhaald. Daarnaast zijn nog enkele vragen meegenomen die in andere jaren zijn gesteld. Hierdoor zijn vergelijkingen met eerdere onderzoeken mogelijk en kunnen uitspraken worden gedaan over trends in de tijd.

Conclusies

  • De Nederlandse bevolking is de eigen kennis over de Tweede Wereldoorlog de afgelopen jaren lager gaan inschatten.
  • Net als in voorgaande jaren schatten 65-plussers hun kennis vaker hoog in dan de naoorlogse generaties. 
  • Het kennisniveau verschilt sterk per onderwerp.
  • De kennis over de oorlog wordt soms ook overschat. 

Download

Download hier de publicatie (37 pagina’s - PDF - 3,7 Mb) of lees het onderzoek hieronder.