4meiOverlay

2010: Opinieonderzoek


2010: Opinieonderzoek

Het thema voor 2010 was: ‘Vrijheid wereldwijd; wat is daarvoor nodig?’ Hierbij staat de vraag centraal wat de voorwaarden voor de vrijheid zijn. Het Nationaal Comité initieert allerlei projecten die erop gericht zijn dit debat te stimuleren. Om een goede voedingsbodem voor deze projecten te bieden en om aanknopingspunten te bieden voor de communicatie van het Nationaal Comité, heeft onderzoeksbureau Veldkamp onderzoek uitgevoerd.

Dit onderzoek is erop gericht inzicht te bieden in de volgende zaken:

 • de opvattingen van burgers over vrijheid en de voorwaarden hiervoor
 • de manier waarop burgers kunnen worden geprikkeld om deel te nemen aan het debat over de vrijheid.

Conclusies

 • Men is geneigd ‘vrijheid’ in de context van het eigen leven te interpreteren.
 • De ‘Four Freedoms’ vormen een goed uitgangspunt voor het debat.
 • De vrijheid in Nederland wordt als vanzelfsprekend ervaren.
 • Men veronderstelt vooral onvrijheid in niet-westerse landen.
 • Vooral het bevorderen van mensenrechten vindt men belangrijk.
 • Men wil ook als individu bijdragen, maar weet niet hoe.
 • Er is een spanningsveld tussen ‘dichtbij’ en ‘ver weg’. 
 • Oorlog, geweld en mensenrechten verdienen de meeste aandacht.
 • Kennis over conflicten en oorlogen lijkt accurater.

Download

Download hier de publicatie (44 pagina’s - PDF - 524 kb) of lees het onderzoek hieronder.