4meiOverlay

2009: Draagvlakonderzoek


2009: draagvlakonderzoek

In 2008 is door onderzoeksbureau Veldkamp onderzoek gedaan naar de beleving van de lokale herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei onder gemeenten en burgers. Ook in het voorliggende rapport wordt aan dit onderwerp aandacht besteed. De lokale beleving van herdenken en vieren is in het huidige rapport geïntegreerd in dit draagvlakdeel van het onderzoek. Hierbij is gekeken naar kennis, houding en draagvlak voor lokale herdenkingen en vieringen.

Download

Download hier de publicatie (49 pagina’s - PDF - 910 kb) of lees het onderzoek hieronder.