4meiOverlay

2007: Kennisonderzoek


2007: kennisonderzoek

Op basis van de eerste meting van kennis over de Tweede Wereldoorlog in 2006 luidde de algehele conclusie dat de kennis van de ondervraagde Nederlanders hierover acceptabel is. Dit jaar is naast het onderzoek onder de Nederlandse bevolking ook onderzoek uitgevoerd onder aankomend docenten. Het gaat hierbij om aankomend docenten primair onderwijs (studerend op PABO’s) en aankomend vakdocenten geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs (studerend aan HBO-lerarenopleidingen en universiteiten). In beide groepen gaat het om studenten in de laatste twee jaar van hun opleiding. Naast vragen over kennis en inzicht, is in dit onderzoek ook ingegaan op de motivaties van studenten om als docent aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Download

Download hier de publicatie (40 pagina’s - PDF - 714 kb) of lees het onderzoek hieronder. 

">