4meiOverlay

2006: Opinieonderzoek


2006: opinieonderzoek

Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor de beleidsperiode 2006-2010 wordt samengevat in het motto ‘Vrijheid maak je met elkaar’. Kern van dit motto is dat vrijheid niet individueel wordt ingevuld (‘ík mag alles doen wat ík wil’), maar collectief, in relatie tot de samenleving (‘iedereen heeft evenveel recht op vrijheid, dus vrijheid deel je met elkaar’). Vrijheid is daarbij een resultaat van de inspanningen van mensen: de eigen vrijheid bestaat bij de gratie dat deze door anderen aan een individu wordt gegund. Omgekeerd is een voorwaarde voor de vrijheid van anderen dat het individu deze vrijheid niet doorkruist.

Download

Download hier de publicatie (32 pagina’s - PDF - 392 kb) of lees het onderzoek hieronder.