4meiOverlay

2006: Kennisonderzoek


2006: kennisonderzoek

Dit jaar zijn in het Nationaal Vrijheidsonderzoek voor het eerst kennisvragen over de Tweede Wereldoorlog gesteld. Het Nationaal Comité wil met het kennisonderzoek uiteindelijk kunnen vaststellen welke kennis en inzichten er bij elke Nederlander van 13 jaar en ouder aanwezig moeten zijn waar het gaat om de Tweede Wereldoorlog en de doorwerking daarvan in onze huidige samenleving. De huidige vragen zijn een eerste poging om een dergelijk basisniveau vast te stellen en zullen de komende jaren verder worden ontwikkeld. Op basis van de huidige vragenset luidt de algehele conclusie dat de kennis over de Tweede Wereldoorlog van de ondervraagde Nederlanders acceptabel is.

Conclusies

  • Mannen weten meer over de Tweede Wereldoorlog dan vrouwen.
  • Hoger opgeleiden veel beter op de hoogte dan middelbaar en lager opgeleiden.
  • 65-plussers hebben veel meer feitenkennis, kennis jongeren is beduidend minder.

Download

Download hier de publicatie (29 pagina’s - PDF - 460 kb) of lees het onderzoek hieronder.