4meiOverlay

2008: Gemeenteonderzoek


2008: gemeenteonderzoek

In veel Nederlandse gemeenten vinden op 4 en 5 mei activiteiten plaats in het kader van de Nationale Dodenherdenking en Nationale Viering van de Bevrijding. Eens in de vijf jaar inventariseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei de actuele stand van zaken rond de activiteiten die er in gemeenten plaatsvinden. Op basis van deze inventarisatie wil het Comité een beeld geven van de huidige praktijk rond herdenken en vieren en daarmee inzicht krijgen in de kansen en mogelijkheden die er zijn voor de herdenking en viering in de toekomst. In het kader van dit onderzoek zijn twee enquêtes uitgevoerd. 

Download

Download hier de publicatie (31 pagina’s - PDF - 304 kb) of lees het onderzoek hieronder.