4meiOverlay

Nationaal Vrijheidsonderzoek


Sinds 2001 wordt in het Nationaal Vrijheidsonderzoek ieder jaar het draagvlak voor herdenken en vieren onderzocht. Het onderzoek is opgezet om de beleving van Nederlanders ten aanzien van 4 en 5 mei te monitoren. Onderzoeksbureau CentERdata is de komende jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Nationaal Vrijheidsonderzoek

Deze beleving kan in de loop der tijd veranderen. De Tweede Wereldoorlog ligt immers achter ons en jongere generaties hebben geen eigen herinneringen meer aan de Tweede Wereldoorlog. Per jaar wordt voor het onderzoek een andere invalshoek gekozen. Zo werd in 2006, 2007 en 2012 de kennis over de Tweede Wereldoorlog onderzocht. In 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 werd de opinie over herdenken en vieren onder de loep genomen. In 2008 en 2013 waren gemeenten het onderwerp van het Nationaal Vrijheidsonderzoek. In 2019 en 2020 werd aandacht besteed aan het thema vrijheid. 

2020

Uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek 2020 blijkt dat het draagvlak voor 4 en 5 mei ook 75 jaar na de bevrijding nog zeer hoog is. Deze dagen zijn voor veel Nederlanders belangrijk en een aanzienlijk deel doet mee het herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. 

Downloads

De uitgaven van het onderzoek sinds 2006 zijn hieronder te lezen in bladerbare pdf͛s en zijn daarnaast ook te downloaden. De onderzoeken van voor 2006 zijn op te vragen bij het Nationaal Comité.