4meiOverlay

Rituelen van herdenken en vieren


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei coördineert een meerjarig onderzoeksprogramma naar de rituelen van herdenken en vieren.  Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking met onderzoekers van het WOII programma van koepelorganisatie Arq en de Universiteit Tilburg. 

Rituelen van herdenken en vieren

Het onderzoek naar rituelen heeft nadrukkelijk tot doel om de praktijk van herdenken en vieren te versterken. De hoofdvraag is daarom: Hoe kunnen rituelen van herdenken en vieren rond WOII in de toekomst betekenisvol blijven?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden,  bestuderen we het hoe en waarom van bestaande rituelen, nationaal en lokaal. Ook onderzoeken we de invloed van de vorm van een ritueel op de betekenis ervan voor verschillende Nederlanders. Oftewel: wie heeft behoefte aan welk ritueel? Welke waardering bestaat voor deze rituelen en welke wensen en behoeften zijn er voor de toekomst?  

Het meerjarig onderzoek wordt uitgewerkt in zes deelstudies met een interdisciplinaire insteek. Psychologen, historici, sociologen en experts uit de ritual studies doen mee aan het onderzoek en de resultaten worden met regelmaat besproken met experts uit de praktijk. Resultaten van het onderzoek zullen tussentijds op meerdere manieren worden aangeboden, zoals via artikelen, in presentaties en via toolkits en andere handreikingen.

Voor meer informatie over dit lopende onderzoek neem contact op met dr. Ilse Raaijmakersr of Renske Krimp MA