4meiOverlay

Generatieonderzoek aan de Universiteit Utrecht


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Universiteit Utrecht waren tussen 2012 en 2015 een samenwerking aangegaan in het onderzoeksprogramma ‘Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen’. 

Meerjarig onderzoek

Het comité heeft vanuit zijn taak van toegepast onderzoek hiertoe het initiatief genomen. De hoofdvraag in het onderzoek was: hoe ontwikkelen opeenvolgende generaties hun opvattingen en gedragingen rondom vrijheid, onvrijheid en herdenken? Elke generatie ontwikkelt haar eigen opvattingen ten opzichte van vrijheid, onvrijheid en herdenken, maar hoe dit precies gebeurt en welke factoren hierin bepalend zijn, is nog vrijwel onbekend. Hoe generaties vorm en inhoud geven aan het herdenken, vieren en herinneren van de Tweede Wereldoorlog, of er sprake is van overdracht tussen de generatie en op welke wijze dit gebeurt, stond centraal in het onderzoeksprogramma.

Onderzoekers


Esther Captain


Esther CaptainDr. Esther Captain is historica en als senior onderzoeker en projectleider verbonden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amsterdam. Ze studeerde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2002 op Achter het kawat. Indische oorlogservaringen en- herinneringen 1942-1995 (Kampen: Kok, 2002). Daarna was ze werkzaam als hoofd programmering en onderzoek bij het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag, projectleider Indisch erfgoed bij het ministerie van VWS en postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is auteur van diverse publicaties, waaronder Oorlogserfgoed overzee. De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname (Amsterdam: Bert Bakker, 2010). Haar onderzoek zal resulteren in een publieksboek over generaties, vrijheid en onvrijheid in naoorlogs Nederland.

Manja Coopmans


Manja Coopmans

Manja Coopmans MSc is promovenda 
bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Zij heeft in 2013 de onderzoeksmaster Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism aan de Universiteit Utrecht afgerond. Eerder studeerde ze Pedagogische Wetenschappen aan dezelfde universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich op opvattingen en gedragingen rondom vrijheid en onvrijheid onder jongeren.

Sabrina de Regt


Sabrina de RegtDr. Sabrina de Regt is socioloog en als postdoc onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Zij studeerde sociologie aan de Universiteit Tilburg en statistiek aan de Katholieke Universiteit Brussel. Ze promoveerde in 2012 aan de Universiteit Antwerpen op de studie Authoritarianism. Conclusions based on a cross-national perspective (Antwerpen: 2012). In haar onderzoek staat centraal in hoeverre generaties verschillen in hun houdingen over vrijheid en Bevrijdingsdag en wat de oorzaken daarvan zijn.

Tanja van der Lippe en Eva Jaspers


Prof.dr.ir. Tanja van der Lippe en dr. Eva Jaspers, respectievelijk als hoogleraar sociologie en universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht, sturen de promovenda en postdoc onderzoeker aan binnen het onderzoeksprogramma ‘Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen’.

Meerjarig onderzoek

Wetenschappelijke begeleidingscommissie

prof.dr. Henk Becker, socioloog Universiteit Utrecht (met emeritaat)

mr.dr. Lauri Faro, jurist en cultuurwetenschapper, Tilburg University
prof.dr. Rolf Kleber, psycholoog, hoogleraar psychotraumatologie, Universiteit Utrecht
prof.dr. Rob van der Laarse, historicus, bijzonder hoogleraar erfgoed van de oorlog, Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam
dr. Marcel Lubbers, socioloog, docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
prof .dr. Kees Ribbens, historicus, bijzonder hoogleraar historisch cultuur en oorlog, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocide Studies (NIOD), Amsterdam

Werkconferentie

Op vrijdag 2 mei 2014 is er in samenwerking met Stichting Centrum '45 en Stichting Cogis een multidisciplinaire werkconferentie georganiseerd. Lees hier een kort verslag uit de Cogiscoop 02 - 2014.  

Aandacht in de media


Voorpagina dagblad Trouw, 3 mei 2015: ‘Nederlandse steun voor mensenrechten is oppervlakkig’

NU.nl, 2 mei 2015: 'Nederlandse steun aan mensenrechten oppervlakkig'

VARA-opiniesite Joop.nl, 2 mei 2015: ‘Nederlanders vinden mensenrechten vooral belangrijk voor zichzelf

Sabrina de Regt bij Omroep Brabant (16 september 2014): herdenken van deze tijd?