Twee minuten stilte tijdens de Nationale Herdenking op de Dam waardig en onverstoord verlopen

4 mei 2024

De Nationale Herdenking op de Dam is waardig en onverstoord verlopen. Vanwege toegenomen maatschappelijke spanning en een grote actiebereidheid tot protest onder de bevolking werden extra maatregelen getroffen. Ruim 5000 mensen hebben samen op de Dam in Amsterdam, in het bijzijn van het koninklijk paar, de oorlogsslachtoffers herdacht.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk sprak Dido Michielsen de 4 mei-voordracht De verloren oorlog uit: “Op 4 mei herleeft de oorlog in ons hoofd en in ons hart. We kunnen dan een poging doen om barmhartig te zijn. Ik herdenk mijn vader, maar probeer niet gebukt te gaan onder zijn pijn van toen of onder zijn daden.” Vier aanwezigen vertelden op een muziekarrangement van Bob Zimmerman, gespeeld door het Phion Ensemble, voor wie of waarom zij op 4 mei twee minuten stil zijn. Hoofdkrijgsmachtraadsman Erwin Kamp sprak een overdenking uit.

Aansluitend legden de koning en de koningin tijdens de herdenkingsplechtigheid op de Dam de eerste krans bij het Nationaal Monument. Daarop gevolgd werd door alle aanwezigen op de Dam de twee minuten stilte in acht genomen. De 15-jarige Marijn Spruit sprak na het Wilhelmus over haar opa en oma. Zij leerden elkaar kennen tijdens de Tweede Wereldoorlog: “Hun verhaal is een herinnering aan de kracht van liefde en doorzettingsvermogen, zelfs in de moeilijkste tijden.”

Burgemeester Femke Halsema verzorgde dit jaar de toespraak op de Dam. “Aan elke oorlog komt ooit een einde. Maar ook als de wapens zijn neergelegd, raast geweld voort in de herinnering. Bij diegenen die overleefden, bij de nabestaanden. Er is verdriet, schuldgevoel soms, om er nog te zijn. Oude angst kan zo maar opvlammen.” Verder deed de burgemeester in haar toespraak een verbindende oproep: “Soms klinkt meningsverschil zo luid dat het ons mededogen overstemt. Laten wij een zacht gemoed hebben voor al die mensen die de wond van oorlog elke dag voelen.”

Extra maatregelen
Voor de Nationale Herdenking op de Dam werden dit jaar extra maatregelen getroffen. De instroom werd beperkt tot 10.000 mensen, die vooraf een reservering konden maken voor een plek op de Dam. Daarnaast was het dit jaar niet toegestaan paraplu’s, vlaggen, borden of geluidsversterkende apparatuur mee te nemen.

Herdenkingen in het land 
Ook op veel andere plekken in het land kwam men bij elkaar om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op de herdenkingskaart op 4en5mei.nl is te zien waar en wanneer er herdenkingen worden georganiseerd op 4 mei en op andere herdenkingsdagen in het jaar.

Tooltip contents