Samenwerking tussen Nationaal Comité en vfonds herbevestigd

1 februari 2021

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en vfonds hebben vandaag een intentieverklaring getekend waarin het strategische partnerschap tussen beide organisaties is herbevestigd en vastgelegd tot en met 2023. Het comité en vfonds werken al meer dan vijfentwintig jaar samen bij tal van projecten op het gebied van herdenken, vieren en herinneren. 

Deze samenwerking stoelt op de gezamenlijke doelen van beide organisaties: het realiseren van projecten die bijdragen aan het versterken van de waardering voor de democratische rechtsstaat, veteranen, en het vergroten van kennis en vaardigheden die nodig zijn om actief bij te kunnen dragen aan een vreedzame samenleving.

“Al jarenlang is het Nationaal Comité 4 en 5 mei een strategische partner voor vfonds. De Tweede Wereldoorlog is het vertrekpunt voor ons fonds om ook jongere generaties kennis te laten maken met die verhalen, de betekenis daarvan te duiden en vervolgens te handelen om zo onze democratische rechtstaat en een vreedzame samenleving te bevorderen. In het herdenken en vieren van onze vrede en vrijheid zit ons beider diepe verbondenheid waar we vandaag wederom vorm aan geven, samen op zoek naar ook nieuwe vormen van dit herdenken en vieren,” aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur van vfonds Matthieu Borsboom.

In lijn met de doelstellingen van zowel vfonds als het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden onder meer de veertien Bevrijdingsfestivals verder ontwikkeld tot inhoudelijke publiekstrekkers waar de boodschap van zowel vfonds als het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt overgebracht aan een breed en divers publiek. Ook wordt het landelijke onderwijsproject Adopteer een monument versterkt.

Voorzitter Gerdi Verbeet noemt de strategische samenwerking met vfonds ‘essentieel’ voor het werk van het Nationaal Comité. “De steun van vfonds is onmisbaar voor tal van projecten op het gebied van herdenken, vieren en herinneren door heel Nederland. Ik ben vfonds daar zeer erkentelijk voor, ” aldus Verbeet.

Tooltip contents