Samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid

8 april 2020

Het is mooi en belangrijk dat de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei doorgaan. Altijd. In aangepaste en waardige vorm, rekening houdend met de bijzondere periode die wij nu allemaal meemaken. Bij alles wat wij doen houden wij ons aan de regels van Rijksoverheid en RIVM, vanzelfsprekend. 

Ruim twee weken geleden hebben we een oproep gedaan: denk met ons mee, help ons, stuur ons uw idee: op welke wijze kunnen we 4 en 5 mei juist nu vormgeven?

Wij hebben tientallen ideeën mogen ontvangen: van particulieren, organisaties, bedrijven.

Wij zijn oprecht dankbaar voor zoveel betrokkenheid en realiseren ons dat 4 en 5 mei dit jaar misschien nog wel belangrijker zijn, meer verbondenheid tot stand brengen, dan ooit. Op dit moment werken wij aan de keuze van de meest aansprekende ideeën die het best bij het bijzondere karakter van deze dagen passen. Op 12 april zullen wij onze keuze bekendmaken. Op diezelfde dag is ook duidelijk hoe de verschillende televisie-uitzendingen er op beide dagen uit zullen zien. Op onze site zal steeds de meest actuele informatie te vinden zijn.

Lokale herdenkingen en vieringen
Wij willen ons graag focussen op wat wel mogelijk is en gemeenten, lokale organisaties en anderen oproepen in die geest te handelen. In lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid vragen we iedereen na te denken over alternatieven om te herdenken zonder publiek.

We zouden de plaatselijke autoriteiten en organisatoren willen vragen om in ieder geval zelf bloemen te leggen. Uiteraard zonder publiek of genodigden. Toespraken en voordrachten kunnen digitaal worden verspreid. Mediapartners zullen graag bereid zijn mee te werken. Sociale media, gemeentelijke en andere websites zijn de bij deze tijd horende platforms om mensen met elkaar te verbinden.

Gesprekken tussen generaties kunnen ook digitaal worden georganiseerd.

Wij doen een beroep op ieders denkvermogen, maar binnen dit uitgangspunt: 4 mei en 5 mei zijn belangrijke dagen, juist nu. De vormen die wij zullen kiezen zijn anders, de inhoud, de betekenis, blijft dezelfde.

Algemeen
Op 4 mei herdenkt Nederland ook dit jaar de oorlogsslachtoffers. We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. Dat doen we door naar de aangepaste Nationale Herdenking te kijken die zowel op televisie als online wordt uitgezonden, om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht te nemen en de vlag de gehele dag halfstok te hangen.

Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

Er zijn op 5 mei diverse uitzendingen op televisie en online te volgen, zoals het 5 mei-concert. Op www.vrijheid.nl zijn verhalen en informatie te vinden die inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van 75 jaar vrijheid. En heel Nederland vragen wij de vlag uit te hangen als eerbetoon aan onze bevrijders en om stil te staan bij vrijheid.

De activiteiten rond de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 gaan vooralsnog door. Het is een belangrijke dag, omdat pas op die datum de Tweede Wereldoorlog echt eindigde.

Ook de afsluiting van 75 jaar vrijheid, tijdens de viering van 75 jaar Verenigde Naties, gaat door als de dan geldende richtlijnen van de Rijksoverheid dit toelaten.

Landelijke afsluiting 24 oktober
De Stichting 75 Jaar Vrijheid, waarin het Nationaal Comité, het vfonds, het ministerie van VWS en het Platform WO2 samenwerken, vraagt iedereen mee te doen op 24 oktober 2020 als we stilstaan bij 75 jaar Verenigde Naties. We hopen dat de afsluiting van 75 jaar vrijheid daardoor een extra groot nationaal moment wordt.

Foto: Arjan Almekinders op flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Tooltip contents