4meiOverlay

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei


15 april 2020

Dit bericht wordt regelmatig geactualiseerd.

Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. Hierbij een aantal suggesties voor 4 en 5 mei thuis en voor organisatoren van herdenkingen en vieringen of projecten in het kader van 75 jaar vrijheid.  

Wat kunt u thuis doen op 4 mei?

Op 4 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar de Nationale Herdenking. U kunt ook thuis meedoen aan de herdenking.

WallenbergVlag halfstok hangen
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de Nederlandse vlag halfstok. Dit jaar roept het comité Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele dag de vlag halfstok te hangen. Kunt u geen vlag uithangen en wilt u toch uiting geven aan uw betrokkenheid bij 4 en 5 mei? Download dan de ik herdenk-poster en hang deze op  4 en 5 mei voor uw raam.

Meer informatie over het reguliere en het dit jaar afwijkende advies kunt u hier vinden.

WallenbergTaptoe spelen
Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door blazers, die de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. Het Nationaal Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten-Leur en roept blazers in Nederland op het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis om 19:58 uur. 

Meer informatie over het Taptoe-signaal, het verschil met de Last Post en de partituur kunt hier vinden.

WallenbergWilhelmus zingen
Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis het eerste couplet mee te zingen.

De tekst van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus kunt u hier vinden.

BloemenleggenBloemen leggen
Het is mogelijk om bij een van de ruim 3900 oorlogsmonumenten in onze database virtueel een bloem te leggen.

Lees hier hoe u virtueel een bloem kan leggen.

Nos 1Tv kijken
Naast de Nationale Dodenherdenking zijn er meer (extra) uitzendingen van de NOS op 4 mei, zoals een live-verslag van het ontsteken van het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen.

Bekijk hier de programmering.


 

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?

Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar het 5 mei-concert in de avond. 

WallenbergVlag uithangen
Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag uit te hangen. Online kunt u bij diverse vlaggenfabrikanten een vlag bestellen. Kunt u geen vlag uithangen en wilt u toch uiting geven aan uw betrokkenheid bij 4 en 5 mei? Download dan de ik herdenk-poster en hang deze op  4 en 5 mei voor uw raam.

Meer informatie over het vlagprotocol voor 5 mei kunt u hier vinden.

WallenbergGesprek over vrijheid
Op 5 mei staan we stil bij de bevrijding, 75 jaar geleden. Ook uw familie zal diverse verhalen kennen over oorlog, vrijheid en bevrijding. Op deze dag kunt u stilstaan bij deze verhalen; met uw gezin thuis of videobellend met familie en vrienden. Deel uw verhaal!

75 bijzondere verhalen over vrijheid, verteld door 75 personen geboren na de Tweede Wereldoorlog, kunt u vinden op de website www.vrijheid.nl.

WallenbergWe’ll Meet Again
Het 5 mei-concert in Amsterdam sluit ieder jaar af met de klassieker We’ll Meet Again, tijdens de oorlog gezongen door Vera Lynn. U kunt meezingen voor de televisie.

Meer informatie over het lied en de tekst kunt u hier vinden


 

Voor organistoren van herdenkingen en vieringen

Dit jaar verlopen 4 en 5 mei anders dan in andere jaren; we zijn thuis en komen niet samen. Wat kunt u als organisator of gemeente onder deze omstandigheden wél doen? 

Delen oproep van het comité 
Deel de oproep van het Nationaal Comité om te vlaggen, mee te doen en mee te zingen op 4 en 5 mei binnen uw netwerk. Gebruik hiervoor de sociale media van uw comité, vereniging of gemeente.

Vlaggen op 4 en 5 mei
Organisatoren van herdenkingen en vieringen wordt gevraagd om het actuele advies over vlaggen op 4 en 5 mei te volgen. Voor 5 mei is het protocol zoals dat ieder jaar is: de gehele dag in top. En voor 4 mei roept het comité op om, alleen dit jaar, de gehele dag de vlag halfstok te hangen.

Bloemen leggen
Wanneer u als gemeentebestuurder, met mogelijk op afstand de voorzitter van het herdenkingscomité, op 4 mei bloemen wilt leggen bij een oorlogsmonument in de gemeente, dan adviseert het comité u om dit te doen voor 18.00 uur en om dit niet vooraf aan te kondigen. Dit om te voorkomen dat onbedoeld een groep mensen bijeenkomt bij het monument. Deel het bloemleggen vooral via sociale media.

Voordracht online
De sprekers die zouden spreken tijdens de herdenking kunt u vragen om de speech te delen via sociale media, televisie of krant. U kunt uw voordracht aanbieden als tekst, maar u kunt hem ook opnemen en daarna delen. 

Zoekt u inspiratie bij het schrijven van uw voordracht? U kunt dan de Jaarthema-tekst 2020 die is geschreven door H.K.H. prinses Mabel. 

Actualiteit
Wees voorzichtig met het maken van directe vergelijkingen tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronacrisis. Benoem vooral de moeilijke periode die we nu meemaken. Het is moeilijk om de nabijheid van dierbaren te moeten missen, om in onzekerheid en angst te leven. Sta in uw uitingen stil bij emoties als onzekerheid, angst, verdriet en – voor sommigen – zelfs rouw, zonder directe vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog te maken.
 


 

Voor organisatoren van 75 jaar vrijheid projecten

Diverse partijen hebben een project georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid. Veel bijzondere projecten die in deze periode van start zouden gaan, zijn stilgelegd. Projecten waar zoveel maanden hard aan is gewerkt gaan nu helaas niet door of worden uitgesteld.

Maand van de vrijheid
De Maand van de vrijheid (4 april tot en met 5 mei 2020) en de Vrijheid-expressen, projecten die het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft geïnitieerd, kunnen helaas niet doorgaan. Ook is besloten dat de bussen niet op een later moment alsnog zullen gaan rijden. De Maand van de vrijheid – met alle honderden activiteiten in alle provincies – is in de optiek van het Nationaal Comité een uniek en eenmalig lustrumproject. Het is onlosmakelijk verbonden met de aanloop naar 4 en 5 mei in het lustrumjaar 75 jaar vrijheid.

Verzetten
Het comité en Stichting 75 jaar Vrijheid roepen gemeenten en/of organisatoren op om zelf na te denken over mogelijkheden voor het verzetten van projecten naar een nader te bepalen moment in 2020 of 2021. Volgend jaar zijn er wederom tal van herdenkingen en vieringen en ook in een regulier jaar is het altijd goed om bijzondere activiteiten te organiseren. Dit betekent dus dat activiteiten op verschillende data gaan plaatsvinden.

Of een project verzet kan worden en naar welke datum is een keuze die de organisator van het project, in afstemming met partners en subsidiegevers, zelf moet maken. Vanzelfsprekend denken het comité en de stichting graag mee. Heeft u vragen? E-mail naar info@tweedewereldoorlog.nl.

 


 

Meer informatie

Heeft u vragen? E-mail naar info@4en5mei.nl of bel naar 020-7183500.