4meiOverlay

20 mei 2019

Met ingang van 1 juni zijn Marianne Hirsch Ballin, Onno Hoes en Kim Putters benoemd tot bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De bestuursleden zijn bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van VWS. Het bestuur van het Nationaal Comité bestaat uit twaalf leden en twee adviseurs. De functie is onbezoldigd.

MariannehirschballinMarianne Hirsch Ballin (1983) is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de afdeling Strafrecht en Criminologie. Daarvoor was zij ruim zes jaar advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waaraan zij nu als adviseur verbonden is. Ook is zij bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging.

 

 

OnnohoesOnno Hoes (1961) is waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Daarvoor was hij onder meer gedeputeerde van Noord-Brabant en burgemeester van Maastricht. Van 2010 tot 2015 was hij voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Hij is lid van de board van het United World College in Maastricht en initiatiefnemer van de Mensenrechtenprijs in Maastricht en Haarlemmermeer.

 

 

KimputtersKim Putters (1973) is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit als bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat. Ook is hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van 2003 tot 2013 was Putters lid van de Eerste Kamer en sinds 2011 ook de Eerste Ondervoorzitter. Op 4 mei 2018 hield Kim Putters de toespraak tijdens de Nationale Herdenking op de Dam.